GDPR Masterclass

 

Tricks & Tips για ένα Πρόγραμμα Συμμόρφωσης
που θα καλύπτει τις απαιτήσεις
του Νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 679/2016''

GDPR-Γενικός Κανονισμός Πρoστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στις 16 Απριλίου 2016 ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Κανονισμός 679/2016 ή Γενικός Κανονισμός Πρoστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( General Data Protection Regulation).
Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαΐου 2016 και θα εφαρμοσθεί άμεσα, ως νομοθέτημα άμεσης εφαρμογής (όχι Οδηγία) σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018.

Ο Κανονισμός ρυθμίζει τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων σχετικά με:
Τα προσωπικά τους δεδομένα.
Την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
Την ελεύθερη και ανεμπόδιστη κυκλοφορία και μεταβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τις διαδικασίες μεταφοράς προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Ιωάννης Γιαννακάκης. Εκπαιδεύει τους μελλοντικούς Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPO's) μέσω των μοναδικών ελληνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οδηγούν σε πιστοποίηση DPO Executive. Είναι ο μοναδικός Έλληνας με τις Πιστοποιήσεις από τον International Association of Privacy Professionals και το IT GOvernance δηλαδή του μεγαλύτερου Οργανισμού τον τομέα των Προσωπικών Δεδομένων παγκοσμίως.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού, HR
 • Στελέχη Ασφαλείας Πληροφοριών & τμημάτων Παραγωγής
 • • Δικηγόρους & Νομικούς Συμβούλους Εταιρειών
 • Υπεύθυνους Συμμόρφωσης & Μετάδοσης Πληροφοριών
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματίες - Εργοδότες
 • IT & Marketing Managers

ΠΟΥ & ΠΟΤΕ

Εισηγητής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σάββατο 03 Μαρτίου 2018 | 10:00 - 15:00

The Met Hotel
26ης Οκτωβρίου 48

Γιαννακάκης Ιωάννης

Partner- Co Head of Data Protection & Cybersecurity Practice Group, Nikolinakos- Lardas & Partners LLP Certified Information Privacy Professional/Europe ( CIPP/E) Certified Information Privacy Manager (CIPM) Fellow of Information Privacy (FIP) Certified Fraud Examiner (CFE) Certified EU GDPR/ P Advisor (ΣΟΕΛ)

Μάθε Περισσότερα

Θεματολογία:

- Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Επιχειρήσεις για τον Κανονισμό; Από που αρχίζει και που τελειώνει το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης;

 • Βασικές Αλλαγές του νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
 • Από που πρέπει να ξεκινήσουν οι Επιχειρήσεις το πρόγραμμα Συμμόρφωσης με τις επιταγές του ΓΚΠΔ; Πότε πρέπει να αρχίσουν; Ποιες είναι οι βασικές τους υποχρεώσεις;
 • Αρχή της Λογοδοσίας ( Accountability Principle) - Πως μεταφράζεται στην πράξη για τις Επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα
 • Κυρώσεις - Τι θα συμβεί μετά την 25η Μαΐου 2018 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης- Πως θα καθορίζονται τα πρόστιμα ανάλογα με την βαρύτητα των παραβιάσεων
- Ποιος είναι ο ρόλος του Data Protection Officer; Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να ορίσουν Data Protection Officer;

 • Σε ποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικός ο ορισμός Data Protection Officer; Αναλυτικό Διάγραμμα και Μεθοδολογική Προσέγγιση
 • Ποιες οι αρμοδιότητες του Data Protection Officer; Ποια η ευθύνη του;
 • Είναι έτοιμη η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να δεχθεί τον Data Protection Officer; Πως αντιμετωπίζεται ο νέος ρόλος από τις Εταιρίες
 • Πιστοποιήσεις ή μη - Πως αποδεικνύεται η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία του DPO που θέτει ως προϋπόθεση ο Κανονισμός για τον διορισμό ενός DPO;

- Άρθρο 24 του κανονισμού: Technical & Organizational Measure - Τι σημαίνουν στη πράξη

 • Tεχνικά Μέτρα ( Παραδείγματα)
 • Οργανωτικά Μέτρα ( Παραδείγματα)
 • Ασφάλεια Συστημάτων
 • Ανωνυμοποίιηση & Ψευδονυμοποιηση Προσωπικών Δεδομένων
- Website & Privacy Notices - Πως πρέπει να διαμορφωθεί το Privacy Notice για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό;
 • Profiling & GDPR
 • Ελάχιστο περιεχόμενο Privacy Notice για να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων
-Αποτελεί τελικά ο GDPR επιχειρηματική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που θα επιδιώξουν να αναβαθμίσουν και να αναδείξουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται ως corporate asset. -Συζήτηση & Επίλυση Προβληματισμών.

Εκπαιδευτικό Υλικό:

Θα δοθεί:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης.
 • Το υλικό του σεμιναρίου.

Είπαν για το Σεμινάριο...

 • ΜΠΟΥΡΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
  Εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα του σεμιναρίου. Αφορά έναν Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ο οποίος κρύβει μια ολόκληρη φιλοσοφία
  ΜΠΟΥΡΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
 • ΠΟΤΑΜΙΤΗ ΑΡΕΤΗ
  Εξειδικευμένος με πιστοποίηση, μεταδοτικός, έμπειρος
  ΠΟΤΑΜΙΤΗ ΑΡΕΤΗ
 • ΣΑΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  Το βασικό είναι ότι είχε εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο, οπότε αυτό είναι το πολυτιμότερο κομμάτι του σεμιναρίου
  ΣΑΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • Δήμκας Σωτήρης
  Καλή ενημέρωση, καταρτισμένος εισηγητής.
  Δήμκας Σωτήρης
  ΣΥΝΠΑ ΑΕ
 • Πηλίδης Αλέξανδρος
  Αρκετά νέο όλο αυτό! Θεωρώ πιο χρήσιμο για συγκεκριμένους ανθρώπους σε κάθε εταιρία να το παρακολουθήσουν.
  Πηλίδης Αλέξανδρος
  ΣΥΝΠΑ ΑΕ

Αξία Σεμιναρίου:

Early Bird Offer*

360€

ανά συμμετοχή

ΚΛΕΙΣΤΟ Ολιγομελές Τμήμα

Σεμινάριο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

295€

ανά συμμετοχή

*για δηλώσεις εγγραφής έως 16.02.2018

 

Φόρμα Ενδιαφέροντος: GDPR Masterclass

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.