Λογιστικά – Φορολογικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
26/01/2022
16:00 – 21:00
Webinar | Φορολογική Αναγνώριση Δαπανών

Ημερομηνία Σεμινάριο
27/01/2022
16:00 – 21:00
Webinar | Ηλεκτρονικά Βιβλία – My Data

Ημερομηνία Σεμινάριο
09/02/2022
09:30 – 14:30
Webinar | My Data-Ηλεκτρονικά Βιβλία

Ημερομηνία Σεμινάριο
16/02/2022
16:00 – 21:00
Webinar | ΦΠΑ | Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου

Ημερομηνία Σεμινάριο
19/02/2022
10:00 – 15:00
Webinar | My Data - Ηλεκτρονικά Βιβλία