Λογιστικά – Φορολογικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
03/11/2018
10:30 – 17:30
ΦΠΑ | Πρακτική Ανάλυση των Διατάξεων

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη