Λογιστικά – Φορολογικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
23/02/2023
17:00 – 21:00
Webinar | myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία - Update

Ημερομηνία Σεμινάριο
01/03/2023
16:00 – 21:00
Webinar | ΦΠΑ Ανάλυση Διατάξεων - Αλλαγές στον ΦΠΑ