Λογιστικά – Φορολογικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
04/03/2020
14:00 – 22:00
ΦΠΑ | Ανάλυση των Ελληνικών Διατάξεων & Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

The Golden Age of Athens, Αθήνα

Ημερομηνία Σεμινάριο
07/03/2020
11:30 – 19:30
ΦΠΑ | Ανάλυση των Ελληνικών Διατάξεων & Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
14/03/2020
11:30 – 16:30
Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Digital Accounting & Tax Application

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
18/03/2020
17:00 – 22:00
Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Digital Accounting & Tax Application

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
28/03/2020
10:00 – 15:00
Φορολογικός Σχεδιασμός Φυσικών & Νομικών Προσώπων

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
03/04/2020
14:00 – 20:00
Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Λάρισα

Ξενοδοχείο Διόνυσος, Λάρισα

Ημερομηνία Σεμινάριο
04/04/2020
10:00 – 16:00
Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Θεσσαλονίκη

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
10/04/2020
15:00 – 21:00
Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Αθήνα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής