Λογιστικά – Φορολογικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
05/07/2019
14:30 – 20:30
Νέα Ημερίδα | Φορολογική Ανασκόπηση στην Θεσσαλονίκη

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
10/07/2019
16:00 – 22:00
Νέα Ημερίδα | Φορολογική Ανασκόπηση στην Αθήνα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
21/09/2019
10:30 – 18:30
ΦΠΑ | Ανάλυση των Ελληνικών Διατάξεων & Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
24/09/2019
14:00 – 22:00
ΦΠΑ | Ανάλυση των Ελληνικών Διατάξεων & Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής