Λογιστικά – Φορολογικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
21/11/2019
17:00 – 22:00
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ | Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
28/11/2019
17:00 – 22:00
Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Digital Accounting & Tax Application

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
30/11/2019
11:30 – 16:30
Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Digital Accounting & Tax Application

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
02/12/2019
10:30 – 15:30
Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Digital Accounting & Tax Application

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
06/12/2019
15:00 – 22:00
Σεμινάριο Κ.Φ.Ε. και Κ.Φ.Δ. στην Αθήνα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
14/12/2019
10:30 – 17:30
Σεμινάριο Κ.Φ.Ε. και Κ.Φ.Δ. στην Θεσσαλονίκη

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη