Λογιστικά – Φορολογικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
25/06/2021
16:00 – 20:00
Webinar | Αλλαγές στον Κ.Φ.Ε. για Νομικά Πρόσωπα

Ημερομηνία Σεμινάριο
26/06/2021
10:00 – 15:00
Webinar | My Data στην Πράξη - Ειδικά Θέματα