Λογιστικά – Φορολογικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
25/01/2020
11:30 – 18:30
Σεμινάριο Κ.Φ.Ε. και Κ.Φ.Δ. στην Θεσσαλονίκη

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
04/02/2020
17:00 – 22:00
Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Digital Accounting & Tax Application

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
15/02/2020
11:30 – 16:30
Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Digital Accounting & Tax Application

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
21/02/2020
17:00 – 22:00
Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Digital Accounting & Tax Application

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
04/03/2020
14:00 – 22:00
ΦΠΑ | Ανάλυση των Ελληνικών Διατάξεων & Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
07/03/2020
10:30 – 18:30
ΦΠΑ | Ανάλυση των Ελληνικών Διατάξεων & Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη