Λογιστικά – Φορολογικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
04/03/2024
17:00 – 22:00
Webinar | ΦΠΑ Ανάλυση Διατάξεων - Αλλαγές στον ΦΠΑ

Ημερομηνία Σεμινάριο
05/03/2024
17:00 – 22:00
Αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Φ & Ν Προσώπων Νόμος 5073/2023

Ημερομηνία Σεμινάριο
12/03/2024
17:00 – 21:00
Webinar | myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία - Update