Λογιστικά – Φορολογικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
18/09/2018
15:00 – 22:00
ΦΠΑ | Πρακτική Ανάλυση Διατάξεων

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
22/09/2018
09:30 – 16:30
ΦΠΑ | Πρακτική Ανάλυση των Διατάξεων

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη