Λογιστικά – Φορολογικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
17/10/2020
10:00 – 15:00
Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – Τμήμα Δια Ζώσης

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη