Λογιστικά – Φορολογικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
25/11/2020
16:00 – 21:00
Webinar | ΦΠΑ - Ανάλυση Διατάξεων - Αλλαγές

Ημερομηνία Σεμινάριο
01/12/2020
10:00 – 14:00
Webinar | Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες στη Φ.Ε.

Ημερομηνία Σεμινάριο
02/12/2020
16:00 – 21:00
Webinar | Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ - My Data

Ημερομηνία Σεμινάριο
08/12/2020
17:00 – 21:00
Webinar | Εργασίες Τέλους Χρήσης Φ.Ε. 2020

Ημερομηνία Σεμινάριο
12/12/2020
10:00 – 15:00
Webinar | Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Data