Λογιστικά – Φορολογικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
03/04/2020
14:00 – 20:00
Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Λάρισα

Ξενοδοχείο Διόνυσος, Λάρισα

Ημερομηνία Σεμινάριο
04/04/2020
10:00 – 16:00
Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Θεσσαλονίκη

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
10/04/2020
15:00 – 21:00
Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Αθήνα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής