Λογιστικά – Φορολογικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
21/10/2019
15:00 – 22:00
Επικαιροποιημένο Φορολογικό Σεμινάριο στην Αθήνα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
24/10/2019
17:00 – 22:00
Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Digital Accounting & Tax Application

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
05/11/2019
14:00 – 22:00
ΦΠΑ | Ανάλυση των Ελληνικών Διατάξεων & Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
09/11/2019
10:30 – 15:30
Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Digital Accounting & Tax Application

Metropol Hotel, Λάρισα

Ημερομηνία Σεμινάριο
16/11/2019
10:30 – 15:30
Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Digital Accounting & Tax Application

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
06/12/2019
17:00 – 22:00
Φορολογικός Έλεγχος | Έλεγχος Προσώπων που τηρούν Απλογραφικά βιβλία

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
14/12/2019
10:30 – 15:30
Φορολογικός Έλεγχος | Έλεγχος Προσώπων που τηρούν Απλογραφικά βιβλία

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη