Λογιστικά – Φορολογικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
23/10/2020
17:00 – 21:00
Webinar | Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος

Ημερομηνία Σεμινάριο
10/11/2020
09:30 – 14:30
Webinar | Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ - My Data

Ημερομηνία Σεμινάριο
14/11/2020
10:30 – 15:30
Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – Τμήμα Δια Ζώσης

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
18/11/2020
16:00 – 21:00
Webinar | Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Data

Ημερομηνία Σεμινάριο
25/11/2020
16:00 – 21:00
Webinar | ΦΠΑ - Ανάλυση Διατάξεων - Αλλαγές