Λογιστικά – Φορολογικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
11/05/2019
10:30 – 15:30
Φορολογικό Σεμινάριο στην Θεσσαλονίκη | Ειδικά Θέματα Κ.Φ.Ε.

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
15/05/2019
17:00 – 22:00
Φορολογικό Σεμινάριο στην Αθήνα | Ειδικά Θέματα Κ.Φ.Ε.

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
21/09/2019
10:30 – 18:30
ΦΠΑ | Ανάλυση των Ελληνικών Διατάξεων & Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
24/09/2019
14:00 – 22:00
ΦΠΑ | Ανάλυση των Ελληνικών Διατάξεων & Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής