The In House Project

 
 
 

IN HOUSE PROJECT

Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακής ΕκπαίδευσηςΕνδυνάμωσε την ομάδα σου με τα προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης που σου προτείνουμε!

Αυτή είναι μια πρόταση που σχεδιάσαμε μετά από αμέτρητες συζητήσεις με τους ανθρώπους που παρακολουθούν τα σεμινάριά μας, όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας της Pro Seminars.

Είναι γεγονός, δεν υπερβάλλουμε, πως πραγματοποιούμε σεμινάρια με ασταμάτητο ρυθμό, οπότε μπορείς να φανταστείς τον αριθμό των ανθρώπων με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά. Μιλάμε για την ζωή τους, την καθημερινότητά τους, για την δουλειά, για τις σχέσεις με τους συναδέλφους.

Αυτή η επικοινωνία μας βοήθησε να εντοπίσουμε τρία σημεία, στην επαγγελματική ζωή ενός εργαζομένου, που αντιληφθήκαμε πως χρειάζονται περισσότερη ενδυνάμωση:

  Την ανάγκη του να αναπτυχθεί μέσα στην εργασία του, ενδυναμώνοντας τις δεξιότητές του, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός αλλά και πιο χαρούμενος.
  Τη θέλησή του να μπει στη διαδικασία να μάθεινέες τεχνικές, μόνος του, για να κάνει την δουλειά του πιο εύκολη και αποδοτική.
  Την αναζήτηση σωστού & αποτελεσματικού μοτίβου επικοινωνίας με συναδέλφους, ειδικά όταν αυτοί εργάζονται σε διοικητικά τμήματα μιας εταιρείας (οικονομικό, hr κ.λ.π.).


Και αυτά τα ζητήματα ήταν η αφορμή για να χτίσουμε αυτό το Project.

Σχεδιάσαμε και οργανώσαμε μια πρόταση που ενδυναμώνει τα στελέχη μιας επιχείρησης δίνοντάς τους την προοπτική να μεγαλουργήσουν, να πετύχουν στόχους, να πιάσουν υψηλή απόδοση. Πατήσαμε στα εξής σημεία:
  Στην απόκτηση αυτοπεποίθησης και σωστής ψυχολογίας που σε οδηγούν να διαπρέψεις.
  Στην απόκτηση δεξιοτήτων σε καθημερινά εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο «εύκολη».
  Στην ανάπτυξη μορφών ουσιαστικής επικοινωνίας με τους συναδέλφους σου ώστε να μιλάτε την ίδια γλώσσα για την επίτευξη των εταιρικών σας στόχων.
Για να μπεις στη θέση των συνεργατών σου, προκειμένου να τους βοηθήσεις να αναδειχθούν και να επέλθει το μέγιστο όφελος, αυτές οι ερωτήσεις θα σου φανούν χρήσιμες:
  Τι μπορώ να κάνω όταν δεν μπορώ να φανταστώ ποιες είναι οι δυνατότητες των συνεργατών μου;
  Τι είναι αυτό που θα βοηθήσει τα στελέχη μου, να αναδείξουν δεξιότητες και να εξελιχθούν;
  Πώς θα βοηθήσω να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να αντλήσουν νέα γνώση, δύναμη και ιδέες;
Παρακάτω θα δεις το σχέδιό μας για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας σου μέσα από καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης που στοχεύουν στην αριστεία, εταιρικά & ατομικά.

Θεματολογία

Χρηματοοικονομικά
Λογιστικά - Μισθοδοσία
Μετά την εκπαίδευση τα στελέχη θα είναι σε θέση να:
 • δημιουργήσουν επιχειρηματικά - οικονομικά μοντέλα (business - financial models ) με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.
 • Κατανοήσουν τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση (financial modeling) μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών και τυποποίησης (standardization).
 • Μάθουν πώς να αναβαθμίσουν τις εκτιμήσεις ενσωματώνοντας την έννοια της ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) με την χρήση κατανομών πιθανότητας και προσομοίωσης Monte Carlo.
Εισηγητής: Δημήτρης Λεϊμονής
Διάρκεια: 16 ώρες
Μεγ.αριθμός ατόμων: 10
Cash Flow Forecasting.
Η σύνταξη οικονομικών επιχειρηματικών σχεδίων και προϋπολογισμών αποτελούν ένα κεντρικό τμήμα των σύγχρονων συστημάτων Οικονομικής Διοίκησης.
Τα οικονομικά στελέχη αλλά και κάθε στέλεχος που συμμετέχει στη διαμόρφωση νέων σχεδίων, ή στην παρακολούθηση και έλεγχο των υφιστάμενων σχεδίων, θα πρέπει να γνωρίζουν τεχνικές οι οποίες θα προβλέπουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα και θα μειώνουν την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις
Εισηγητής: Γεώργιος Χαραλαμπίδης
Διάρκεια: 12 ώρες
Μεγ.αριθμός ατόμων: 15
Εκπαίδευση στην οποία θα γίνει σύνδεση της θεωρίας με την πράξη μέσα από παραδείγματα σε κάθε βασική έννοια ή ενότητα της διαδικασίας της κοστολόγησης.
Σήμερα που οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον είναι ραγδαίες και δοκιμάζεται η βιωσιμότητα των οικονομικών μονάδων, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ, κάθε επιχείρηση, να γνωρίζει με ακρίβεια το κόστος των προϊόντων της, αλλά και τον τρόπο που διαμορφώνονται και συμπεριφέρονται γενικότερα όλα τα κόστη της.
Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη τόσο για τον έλεγχο του κόστους, όσο και για την λήψη αποφάσεων στρατηγικού ή τακτικού χαρακτήρα.
Εισηγητής: Γεώργιος Χαραλαμπίδης
Διάρκεια: 14 ώρες
Μεγ.αριθμός ατόμων: 15
Μέσα από αυτή τη 12ωρη εκπαίδευση, τα στελέχη θα γνωρίσουν τις Βασικές Αρχές της Εργατικής Νομοθεσίας μέσα από πρακτικά παραδείγματα και θα μάθουν όλες τις Τεχνικές Υπολογισμού της Μισθοδοσίας.
Εισηγητής: Πέτρος Μοσχίδης Διάρκεια: 12 ώρες
Μεγ.αριθμός ατόμων: 15
Coaching
Σε αυτή την εκπαίδευση τα στελέχη γνωρίζουν τον τρόπο να χτίσουν μια ομάδα που αλληλοσυμπληρώνεται και δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον σύμπνοιας και κοινής αντίληψης.
Γιατί δεν είναι τί κάνεις, είναι πώς το κάνεις. Δεν είναι τί θα πεις, είναι πώς θα το πεις.
Το ιδανικό στέλεχος δεν υπάρχει έτοιμο, με βοήθεια καλλιεργήσει τις δεξιότητές του.


Εισηγήτρια: Ειρήνη Νικολαΐδου
Διάρκεια: 8 ώρες
Μέγιστος αρ. ατόμων: 20
Κάθε ένας, κρύβει έναν θησαυρό μέσα του!

Στο Add Coaching Skills to Your Profession τα στελέχη θα γνωρίσουν τα 9 σημεία κλειδιά της ενδυνάμωσης θα γνωρίσουν το χάρισμα που διαθέτουν να αξιοποιήσουν την εσωτερική τους δύναμη για να ξεπεράσουν τα όριά τους και να πετύχουν ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΕΙΣ.
Μαθαίνοντας τα στάδια της αυτοβελτίωσης, Γνώση – Επίγνωση – Αυτογνωσία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτερες βιομηχανίες του κόσμου (όπως η IBM, η Nike, η Ver-izon, η Coca Cola) χρησιμοποιούν αυτά τα coaching skills, για να ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθησή και την ικανότητα ενσυναίσθησης των στελεχών τους.

Εισηγήτρια: Ειρήνη Νικολαΐδου
Διάρκεια: 8 ώρες
Μέγιστος αρ. ατόμων: 20
Excel - Word - Powerpoint
Excel Advanced Seminar: Προχωρημένες Τεχνικές Χειρισμού Φύλλων Εργασίας

Πρακτικό σεμινάριο που σε μετατρέπει σε Excel Pro User!

Γίνε Excel Expert χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές! Hands-on training on advanced techniques.
Το σεμινάριο* περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό δεξιοτήτων με προχωρημένες τεχνικές στο EXCEL, για την εφαρμογή τους σε σύνθετες λογιστικές εργασίες και υπολογισμούς.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραογλάνογλου
Διάρκεια: 8 ώρες
Μεγ. αριθμός ατόμων: 15
* Η παροχή εξοπλισμού laptop έχει επιπρόσθετη χρέωση.
Για αρχάριους χρήστες, προτείνουμε το σεμινάριο Excel Seminar of Principles.
Excel Seminar Of Principles:

Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού δεδομένων στο EXCEL, για την εφαρμογή τους σε λογιστικές εργασίες και υπολογισμούς.
 • Πως χειριζόμαστε πίνακες με χιλιάδες γραμμές;
 • Πως πλοηγούμαστε γρήγορα και με ακρίβεια στα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν;
 • Πως δημιουργούμε συγκεντρωτικές αναφορές που στηρίζονται σε μεταβλητά δεδομένα;
 • Πως αυτοματοποιούμε και προσομοιώνουμε τις καθημερινές μας εργασίες στο excel ώστε να κερδίζουμε περισσότερο χρόνο στην εργασία μας;
 • Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραογλάνογλου
  Διάρκεια: 8 ώρες
  Μεγ. αριθμός ατόμων: 15
  * Η παροχή εξοπλισμού laptop έχει επιπρόσθετη χρέωση.
Word & PowerPoint Seminar: Επεξεργασία κειμένου και παρουσιάσεων με προχωρημένες τεχνικές

Μάθε να «παίζεις» το Word και το Powerpoint στα δάχτυλα, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές!

Το σεμινάριο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό δεξιοτήτων με προχωρημένες τεχνικές στο Word και το Powerpoint, για την εφαρμογή τους σε σύνθετες εργασίες επεξεργασίας κειμένων και δημιουργίας προχωρημένων παρουσιάσεων.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραογλάνογλου
Διάρκεια: 8 ώρες
Μεγ. αριθμός ατόμων: 15
* Η παροχή εξοπλισμού laptop έχει επιπρόσθετη χρέωση.
Create the place YOU want to work in

Υπεύθυνη Ενδοεπιχειρησιακής ΕκπαίδευσηςΚωνσταντίνα Μανδρατζή

Seminars Specialist

T: 2310 30.90.33

E: info@proseminars.eu

Φόρμα Ενδιαφέροντος: In House Project

Στείλε μας το ενδιαφέρον σου και θα σου στείλουμε όλες τις πληροφορίες
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.