Οι εισηγητές

Οι εισηγητές των IFRS L & A Programme

Στην Pro Seminars είμαστε πολύ προσεκτικοί αναφορικά με την επιλογή των εισηγητών που διδάσκουν IFRS Learning & Assessment Programme, by ICAEW.

Για εμάς σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επαγγελματική δραστηριότητα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή επαγγελματιών με ενεργό ρόλο στην αγορά εργασίας.

Με αυτό τον τρόπο είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας έγκυρη πληροφόρηση των ΔΛΠ, προσαρμόζοντας την θεματολογία κάθε διδακτικής ενότητας του IFRS Learning & Assessment Programme σύμφωνα με τα τεκταινόμενα της εποχής και την πρακτική εφαρμογή της θεματολογίας των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Οι εισηγητές της Pro Seminars για το IFRS Learning & Assessment Programme, είναι καταξιωμένοι και πιστοποιημένοι επαγγελματίες, ορκωτοί Λογιστές/Ελεγκτές (Qualified Accountants) και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά κυρίως στην Κύπρο, γεγονός που προσδίδει προστιθέμενη αξία στην εγκυρότητα του προγράμματος. Αυτό γιατί η Κύπρος είναι χώρα στην οποία η εφαρμογή των ΔΠΧΑ έχει οριστεί χρονικά πολύ παλαιότερα από ότι στην Ελλάδα. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι οι εισηγητές μας διαθέτουν μακρά εμπειρία στην εφαρμογή των ΔΠΧΑ, την οποία τεκμηριώνουν μέσα από πραγματικά παραδείγματα και περιπτώσεις χρήσης ώστε να εμπεδώσουν οι συμμετέχοντες την εφαρμογή τους στις καθημερινές προκλήσεις.

Συντονιστής της επιστημονικής ομάδας είναι ο κ.Κιρεμιτζιάν Αντρανίκ.