Κοστολόγηση – Budgeting

Ημερομηνία Σεμινάριο
02/10/2019
16:00 – 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 1η ημέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
03/10/2019
16:00 – 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 2η ημέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
11/10/2019
17:00 – 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 1η ημέρα

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
12/10/2019
09:30 – 16:30
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 2η ημέρα

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
08/11/2019
17:00 – 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 1η

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
09/11/2019
09:30 – 16:30
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 2η

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
13/11/2019
16:00 – 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 1η

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
14/11/2019
16:00 – 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 2η

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής