Κοστολόγηση – Budgeting

Ημερομηνία Σεμινάριο
26/06/2020
17:00 – 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ημερο Σεμινάριο

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
03/07/2020
17:00 – 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | 2ημερο Σεμινάριο

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη