Κοστολόγηση – Budgeting

Ημερομηνία Σεμινάριο
05/12/2022
17:00 – 21:00
Webinar | Κοστολόγηση & Budgeting Ξενοδοχειακών Μονάδων

Ημερομηνία Σεμινάριο
06/02/2023
17:00 – 21:00
Webinar | Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | 3ημερο