Κοστολόγηση – Budgeting

Ημερομηνία Σεμινάριο
19/02/2020
16:00 – 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | 2ημερο Σεμινάριο

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
11/03/2020
16:00 – 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ημερο Σεμινάριο

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
20/03/2020
17:00 – 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ημερο Σεμινάριο

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
10/04/2020
17:00 – 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | 2ημερο Σεμινάριο

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη