Κοστολόγηση – Budgeting

Ημερομηνία Σεμινάριο
24/01/2022
17:00 – 21:00
Webinar | Κοστολόγηση & Budgeting Ξενοδοχειακών Μονάδων

Ημερομηνία Σεμινάριο
16/02/2022
17:00 – 21:00
Webinar | Budgeting & Financial Planning