Κοστολόγηση – Budgeting

Ημερομηνία Σεμινάριο
08/05/2020
17:00 – 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | 2ημερο Σεμινάριο

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη