Χρηματοοικονομικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
20/10/2018
09:30 – 16:30
Χρήσιμα Εργαλεία για τη Μετάβαση & Εξέλιξη Στελεχών στην Οικονομική Διεύθυνση | 2η Ημέρα

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
23/10/2018
16:00 – 22:00
Χρήσιμα Εργαλεία για τη Μετάβαση & Εξέλιξη Στελεχών στην Οικονομική Διεύθυνση | 1η Ημέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
24/10/2018
16:00 – 22:00
Χρήσιμα Εργαλεία για τη Μετάβαση & Εξέλιξη Στελεχών στην Οικονομική Διεύθυνση | 2η Ημέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
09/11/2018
14:00 – 22:00
Financial Modeling & Risk Analysis using Excel | 1ή Ημέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
09/11/2018
16:00 – 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 1η

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
10/11/2018
09:00 – 17:00
Financial Modeling & Risk Analysis using Excel | 2ή Ημέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
10/11/2018
09:30 – 17:30
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 2η

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
13/11/2018
15:00 – 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 1η

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
14/11/2018
15:00 – 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 2η

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
23/11/2018
14:00 – 22:00
Financial Modeling & Risk Analysis using Excel | 1ή Ημέρα

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη