Χρηματοοικονομικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
12/12/2018
17:00 – 22:00
Σύνταξη & Ανάλυση Κατάστασης Ταμειακών Ροών με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. | 1η ημέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
13/12/2018
17:00 – 22:00
Σύνταξη & Ανάλυση Κατάστασης Ταμειακών Ροών με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. | 2η ημέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
18/12/2018
16:00 – 22:00
Αξιολόγηση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων - Οικονομική Ανάλυση | 1η Ημέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
19/12/2018
16:00 – 22:00
Αξιολόγηση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων - Οικονομική Ανάλυση | 2η Ημέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
22/02/2019
17:00 – 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 1η ημέρα

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
23/02/2019
09:30 – 16:30
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 2η ημέρα

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
26/02/2019
15:00 – 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 1η

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
27/02/2019
15:00 – 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 2η

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
06/03/2019
16:00 – 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 1η ημέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
07/03/2019
16:00 – 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 2η ημέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής