Δείτε όλα τα Web Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
02/10/2020
17:00 – 21:00
Webinar | Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ημερομηνία Σεμινάριο
03/10/2020
10:00 – 15:00
Webinar | Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ - My Data

Ημερομηνία Σεμινάριο
09/10/2020
17:00 – 21:00
Webinar | Leadership Skills | 9 Οκτωβρίου

Ημερομηνία Σεμινάριο
16/10/2020
16:00 – 21:00
Webinar | Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Data

Ημερομηνία Σεμινάριο
06/11/2020
17:00 – 21:00
Webinar | Leadership Skills | 6 Νοεμβρίου

Ημερομηνία Σεμινάριο
13/11/2020
17:30 – 21:30
Webinar | Μισθοδοσία Προσωπικού | 2ημερο Σεμινάριο

Ημερομηνία Σεμινάριο
25/11/2020
16:00 – 21:00
Webinar | ΦΠΑ - Ανάλυση Διατάξεων - Αλλαγές

Ημερομηνία Σεμινάριο
27/11/2020
17:00 – 21:00
Webinar | HR Training | 2ημερο Workshop