Δείτε όλα τα Web Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
09/07/2020
18:00 – 21:00
Webinar: IFRS Learning & Assessment Programme

Ημερομηνία Σεμινάριο
11/07/2020
10:00 – 15:00
Webinar | Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Data

Ημερομηνία Σεμινάριο
21/07/2020
16:00 – 21:00
Webinar | Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Data