Δείτε όλα τα Web Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
08/09/2022
18:00 – 21:30
Webinar | IFRS Learning & Assessment Programme

Ημερομηνία Σεμινάριο
13/09/2022
18:00 – 21:00
Webinar | myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία - Update

Ημερομηνία Σεμινάριο
14/09/2022
17:00 – 22:00
Webinar | Εργατικές Αλλαγές - Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ημερομηνία Σεμινάριο
22/09/2022
17:00 – 21:00
Webinar | Leadership Skills | 22 Σεπτεμβρίου

Ημερομηνία Σεμινάριο
26/09/2022
17:00 – 21:00
Webinar | Διασφάλιση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων

Ημερομηνία Σεμινάριο
28/09/2022
17:00 – 22:00
Webinar | ΦΠΑ Ανάλυση Διατάξεων | 28 Σεπτεμβριου

Ημερομηνία Σεμινάριο
07/10/2022
17:00 – 21:00
Webinar | Μισθοδοσία Προσωπικού | 2ημερο

Ημερομηνία Σεμινάριο
10/10/2022
18:00 – 22:00
Webinar | Anti Money Laundering | 3ημερο

Ημερομηνία Σεμινάριο
14/10/2022
17:00 – 21:00
Webinar | Time Management | 14 Οκτωβρίου

Ημερομηνία Σεμινάριο
17/10/2022
17:00 – 21:00
Webinar | Budgeting & Financial Planning