Δείτε όλα τα Web Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
10/09/2020
18:00 – 21:00
Webinar | IFRS Learning & Assessment Programme

Ημερομηνία Σεμινάριο
12/09/2020
10:00 – 15:00
Webinar | Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ - My Data

Ημερομηνία Σεμινάριο
14/09/2020
17:00 – 21:00
Webinar | Φορολογία Εισοδήματος: Τρέχουσα & Αναβαλλόμενη

Ημερομηνία Σεμινάριο
22/09/2020
16:00 – 21:00
Webinar | ΦΠΑ - Ανάλυση Διατάξεων - Αλλαγές

Ημερομηνία Σεμινάριο
25/09/2020
16:00 – 21:00
Webinar | Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Data

Ημερομηνία Σεμινάριο
06/11/2020
17:30 – 21:30
Webinar | Μισθοδοσία Προσωπικού | 2ημερο Σεμινάριο