Δείτε όλα τα Web Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
28/03/2023
17:00 – 21:00
Τα βήματα της Πώλησης του Πωλητή Β2Β | Face2Face με τον Πελάτη

Ημερομηνία Σεμινάριο
29/03/2023
17:00 – 21:00
Webinar | ΦΠΑ Ανάλυση Διατάξεων - Αλλαγές στον ΦΠΑ

Ημερομηνία Σεμινάριο
06/04/2023
17:00 – 22:00
Webinar | Εργατικές Αλλαγές - Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ημερομηνία Σεμινάριο
10/04/2023
17:00 – 21:00
Webinar | myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία - Update

Ημερομηνία Σεμινάριο
11/04/2023
17:00 – 21:00
Webinar | Πως Να Προσλαμβάνετε Τους Καλύτερους

Ημερομηνία Σεμινάριο
03/05/2023
17:00 – 21:00
Webinar | Budgeting & Financial Planning

Ημερομηνία Σεμινάριο
18/05/2023
18:00 – 21:00
Webinar | IFRS Learning & Assessment Programme