Δείτε όλα τα Web Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
23/09/2021
15:00 – 20:00
Webinar | Ηλεκτρονικά Βιβλία | Έναρξη Διαβίβασης Δεδομένων

Ημερομηνία Σεμινάριο
24/09/2021
16:00 – 20:00
Webinar | Excel Seminar of Principles | 24&25 Σεπτεμβρίου

Ημερομηνία Σεμινάριο
25/09/2021
10:00 – 15:00
Webinar | Ηλεκτρονικά Βιβλία | Έναρξη Διαβίβασης Δεδομένων

Ημερομηνία Σεμινάριο
01/10/2021
15:30 – 20:30
Webinar | Ηλεκτρονικά Βιβλία | Έναρξη Διαβίβασης Δεδομένων

Ημερομηνία Σεμινάριο
02/10/2021
10:00 – 15:00
Webinar | Εργατικές Αλλαγές | 2 Οκτωβρίου

Ημερομηνία Σεμινάριο
13/10/2021
17:00 – 20:00
Webinar | Time Management | 13 Οκτωβρίου

Ημερομηνία Σεμινάριο
14/10/2021
09:30 – 14:30
Webinar | Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων

Ημερομηνία Σεμινάριο
15/10/2021
16:00 – 20:00
Webinar | Excel Advanced Seminar | 15&16 Οκτωβρίου

Ημερομηνία Σεμινάριο
02/11/2021
16:00 – 20:00
Webinar | Leadership Skills | 2 Νοεμβρίου