Δείτε όλα τα Web Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
03/06/2020
17:00 – 21:00
Webinar | Φορολογία Εισοδήματος: Δηλώσεις – Ανάλυση Εντύπων

Ημερομηνία Σεμινάριο
04/06/2020
17:00 – 21:00
Webinar | Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Ημερομηνία Σεμινάριο
06/06/2020
10:00 – 15:00
Webinar | Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - Ηλ. Βιβλία My Data

Ημερομηνία Σεμινάριο
26/06/2020
17:30 – 21:30
Webinar | Μισθοδοσία Προσωπικού | 2ημερο Σεμινάριο

Ημερομηνία Σεμινάριο
09/07/2020
18:00 – 21:00
Webinar: IFRS Learning & Assessment Programme