Δείτε όλα τα Web Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
14/10/2022
14:00 – 18:00
Webinar | Time Management | 14 Οκτωβρίου

Ημερομηνία Σεμινάριο
17/10/2022
17:00 – 21:00
Webinar | Budgeting & Financial Planning

Ημερομηνία Σεμινάριο
18/10/2022
17:00 – 22:00
Webinar | Εργατικές Αλλαγές - Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ημερομηνία Σεμινάριο
21/10/2022
17:00 – 21:00
Webinar | myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία - Update

Ημερομηνία Σεμινάριο
24/10/2022
17:00 – 21:00
Webinar | Business Communication in English | 2ημερο

Ημερομηνία Σεμινάριο
07/11/2022
17:00 – 21:00
Webinar | Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | 3ημερο

Ημερομηνία Σεμινάριο
10/11/2022
17:00 – 21:00
Webinar | Πως Να Προσλαμβάνετε Τους Καλύτερους

Ημερομηνία Σεμινάριο
15/12/2022
18:00 – 21:00
Webinar | IFRS Learning & Assessment Programme