Δείτε όλα τα Web Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
27/01/2021
17:00 – 21:00
Webinar | Leadership Skills | 27 Ιανουαρίου

Ημερομηνία Σεμινάριο
28/01/2021
18:00 – 21:00
Webinar | IFRS Learning & Assessment Programme

Ημερομηνία Σεμινάριο
03/02/2021
10:00 – 15:00
Webinar | Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Data

Ημερομηνία Σεμινάριο
12/02/2021
17:30 – 21:30
Webinar | Μισθοδοσία Προσωπικού | 2ημερο Σεμινάριο

Ημερομηνία Σεμινάριο
20/02/2021
10:00 – 15:00
Webinar | Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ - My Data