Δείτε όλα τα Web Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
24/01/2022
17:00 – 21:00
Webinar | Κοστολόγηση & Budgeting Ξενοδοχειακών Μονάδων

Ημερομηνία Σεμινάριο
26/01/2022
16:00 – 21:00
Webinar | Φορολογική Αναγνώριση Δαπανών

Ημερομηνία Σεμινάριο
27/01/2022
16:00 – 21:00
Webinar | Ηλεκτρονικά Βιβλία – My Data

Ημερομηνία Σεμινάριο
04/02/2022
16:00 – 20:00
Webinar | Excel Advanced Seminar | 4&5 Φεβρουαρίου

Ημερομηνία Σεμινάριο
09/02/2022
09:30 – 14:30
Webinar | My Data-Ηλεκτρονικά Βιβλία

Ημερομηνία Σεμινάριο
09/02/2022
18:00 – 22:00
Group Coaching Injection - Upgrade Your Mindset

Ημερομηνία Σεμινάριο
10/02/2022
17:00 – 21:00
Webinar | Business Communication in English

Ημερομηνία Σεμινάριο
10/02/2022
18:00 – 21:00
Webinar | IFRS Learning & Assessment Programme

Ημερομηνία Σεμινάριο
16/02/2022
16:00 – 20:00
Webinar | Leadership Skills | 16 Φεβρουαρίου

Ημερομηνία Σεμινάριο
16/02/2022
16:00 – 21:00
Webinar | ΦΠΑ | Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου