Δείτε όλα τα Web Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
09/09/2021
15:30 – 20:30
Webinar | My Data στην Πράξη - Ειδικά Θέματα

Ημερομηνία Σεμινάριο
09/09/2021
18:00 – 21:00
Webinar | IFRS Learning & Assessment Programme

Ημερομηνία Σεμινάριο
18/09/2021
10:00 – 15:00
Webinar | My Data στην Πράξη - Ειδικά Θέματα