Πωλήσεις – Διαπραγματεύσεις

Ημερομηνία Σεμινάριο
12/03/2020
10:00 – 18:00
Σωστή Διαπροσωπική & Επαγγελματική Επικοινωνία

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
20/03/2020
13:00 – 21:00
Σωστή Διαπροσωπική & Επαγγελματική Επικοινωνία

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
21/03/2020
10:00 – 18:00
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Re-Brand your Sales Brand

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
03/04/2020
13:00 – 21:00
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Re-Brand your Sales Brand

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
04/04/2020
10:00 – 18:00
Workshop | Εμπορικές Διαπραγματεύσεις

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη