Πωλήσεις – Διαπραγματεύσεις

Ημερομηνία Σεμινάριο
20/10/2020
12:00 – 20:00
Σωστή Διαπροσωπική & Επαγγελματική Επικοινωνία

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
04/11/2020
10:00 – 18:00
Σωστή Διαπροσωπική & Επαγγελματική Επικοινωνία

Radisson Blu Park Hotel, Αθήνα

Ημερομηνία Σεμινάριο
16/11/2020
10:00 – 18:00
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Re-Brand your Sales Brand

Radisson Blu Park Hotel, Αθήνα

Ημερομηνία Σεμινάριο
25/11/2020
12:00 – 20:00
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Re-Brand your Sales Brand

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη