Πωλήσεις – Διαπραγματεύσεις

Ημερομηνία Σεμινάριο
28/03/2023
17:00 – 21:00
Τα βήματα της Πώλησης του Πωλητή Β2Β | Face2Face με τον Πελάτη