Πωλήσεις – Διαπραγματεύσεις

Ημερομηνία Σεμινάριο
20/10/2020
12:00 – 20:00
Σωστή Διαπροσωπική & Επαγγελματική Επικοινωνία

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
10/11/2020
10:00 – 18:00
Σωστή Διαπροσωπική & Επαγγελματική Επικοινωνία

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
11/11/2020
10:00 – 18:00
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Re-Brand your Sales Brand

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
25/11/2020
12:00 – 20:00
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Re-Brand your Sales Brand

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη