Μισθοδοσία – Εργατικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
19/03/2020
16:00 – 20:30
Επίκαιρο Εργατικό Σεμινάριο στην Αθήνα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
10/04/2020
17:00 – 22:00
Μισθοδοσία Προσωπικού | 2ημερο Σεμινάριο

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
22/05/2020
17:00 – 22:00
Μισθοδοσία Προσωπικού | 2ημερο Σεμινάριο

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής