Μισθοδοσία – Εργατικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
15/03/2019
17:00 – 22:00
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 1η Μέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
16/03/2019
09:30 – 16:30
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 2η Μέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
12/04/2019
17:00 – 22:00
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 1η Μέρα

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Σεμινάριο
13/04/2019
09:30 – 16:30
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 2η Μέρα

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη