Μισθοδοσία – Εργατικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
06/12/2019
17:00 – 22:00
Μισθοδοσία Προσωπικού | 2ημερο Σεμινάριο

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη