Μισθοδοσία – Εργατικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
05/10/2018
17:00 – 22:00
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 1η Μέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
06/10/2018
09:30 – 16:30
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 2η Μέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
09/11/2018
17:00 – 22:00
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 1η Μέρα

smART, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία Σεμινάριο
10/11/2018
09:30 – 16:30
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 2η Μέρα

smART, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης