Μισθοδοσία – Εργατικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
21/02/2020
17:00 – 22:00
Μισθοδοσία Προσωπικού | 2ημερο Σεμινάριο

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
10/04/2020
17:00 – 22:00
Μισθοδοσία Προσωπικού | 2ημερο Σεμινάριο

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη