Μισθοδοσία – Εργατικά

Ημερομηνία Σεμινάριο
17/05/2019
17:00 – 22:00
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 1η Μέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής

Ημερομηνία Σεμινάριο
18/05/2019
09:30 – 16:30
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 2η Μέρα

Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής