Webinar | IFRS UPDATES
ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις & ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα!
Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 | 17.00-21.00 &

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 | 17.00-21.00
 
 
 

Το σεμινάριο αφορά τις αλλαγές στα πρότυπα ΔΠΧΑ 16-Μισθώσεις & ΔΠΧΑ 9- Χρηματοοικονομικά Μέσα.
Αφορά όλα τα στελέχη που ασχολούνται με την τήρηση λογαριασμών, ετοιμάζουν, ελέγχουν ή αναλύουν οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ και επιθυμούν να ενημερωθούν για τις πλέον πρόσφατες σημαντικές αλλαγές.
Στο σεμινάριo θα υπάρχουν πρακτικά παραδείγματα.

Απευθύνεται σε:

 • Λογιστές - Οικονομολόγους
 • Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
 • Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές
 • Εσωτερικούς Ελεγκτές
 
Θεματολογία:

1η ημέρα: Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 | ΔΠXΑ 16 - Μισθώσεις
Εισηγητής: Αντρανίκ Κιρεμιτζιάν

1. Μισθώσεις και Υπηρεσίες

2. Χειρισμός Μισθώσεων από τον Μισθωτή

3. Χειρισμός Μισθώσεων από τον Εκμισθωτή

4. Λειτουργικές και Χρηματοδοτικές Μισθώσεις, Συναλλαγές Πώλησης και Επαναμίσθωσης Χειρισμός Παραχωρήσεων λόγω COVID-19

2η ημέρα: Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 | ΔΠXΑ 9 - Χρηματοοικονομικά Μέσα
Εισηγητής: Νικόλας Χριστοδούλου

1. Ταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων και Ιδίων Κεφαλαίων

2. Αναγνώριση και Επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων

3. Λογιστικός Χειρισμός Επενδύσεων σε Συμμετοχικούς, Χρεωστικούς Τίτλους & Ομόλογα

4. Απομείωση Χρηματοοικονομικών Μέσων

5. Από-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Μέσων

 
Εισηγητές:

 
Αντρανίκ Κιρεμιτζιάν
Ο κος Κιρεµιτζιάν απέκτησε στη Μ. Βρετανία τις γνώσεις του Ορκωτού Λογιστή το 1986. Είναι µέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και στην Ουαλία (ICAEW) και είναι επίσης µέλος του ICPAC. Είναι ∆ιευθυντής της Σχολής Επαγγελµατικών Σπουδών του Κυπριακού Κολεγίου (Cyprus College) και επικεφαλής του προγράµµατος για τον Πιστοποιηµένο Οικονοµικό Αναλυτή (CFA). Είναι επίσης ∆ιευθυντής και µέτοχος του Eupro (Κύπρος) Ltd. ∆ιδάσκει για περισσότερα από 15 χρόνια στην Κύπρο και στο εξωτερικό στα µαθήµατα του ACCA και του ICAEW σε όλα τα επίπεδα και διδάσκει επίσης τα προγράµµατα IFRS L&A και DipIFR σε Κύπρο και Ελλάδα. Ήταν µέλος της Ειδικής Επιτροπής που αξιολόγησε το βαθµό συµµόρφωσης των Κυπριακών εισηγµένων εταιριών µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που ορίστηκε από το Ινστιτούτο ∆ηµόσιων Λογιστών Κύπρου µετά από αίτηση του Χρηµατιστηρίου Αξιών της Κύπρου.
 
Νικόλας Χριστοδούλου
Ο κύριος Χριστοδούλου Νικόλαος σπούδασε Business Finance and Economics B.SC. (Honours) στο University of East Anglia, είναι επαγγελματίας ορκωτός λογιστής (FCCA) και ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Laws (LLM). Εργάστηκε σε πολλές εταιρείες στην Αγγλία και στην Κύπρο, ως Ελεγκτής και Ανώτατο διευθυντικό Στέλεχος , καθώς επίσης και Ανώτατο Στέλεχος Φορολογικού Τµήµατος. Από το 2000 μέχρι το 2001 εργάστηκε ως Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης και από το 2001 μέχρι το 2014 ως Εκτελεστικός Διευθυντής του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λευκωσίας, Κύπρος. Εκ της θέσεως του υπηρέτησε σαν εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμιευτηρίου για περίοδο 8 χρόνων. Συνάμα τα τελευταία 15 χρόνια , παρέχει επαγγελματικά σεμινάρια σε χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής σε θεματολογία σχετική με την απόκτηση των επαγγελματικών τίτλων ACA, ACCA, CIA, IFRS Diploma ως επίσης και θεματολογία που έχει να κάνει με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, τραπεζιτικά θέματα αναφορικά με τις οδηγίες της Βασιλείας και την χρηματοπιστωτική αξιολόγηση νομικών και φυσικών προσώπων, θέματα προσωπικού, KPIs (Key Performance Indicators) και σεμινάρια τύπου Financial for Non-Financial Executives. Είναι Senior Training Manager / συνεργάτης της EY στην Πολωνία και Μέση Ανατολή εδώ και 15 χρόνια ενώ ταυτόχρονα είναι εισηγητής της PRO Seminars Ελλάδας.
 

Κόστος Σεμιναρίου:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε μία από τις δύο ημέρες το κόστος διαμορφώνεται στα: 85€/ συμμετοχή


Κόστος και για τις 2 ημέρες: 150€/ συμμετοχή


Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoom.

Διαδικασία Εγγραφής
Η εγγραφή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον μας στείλετε:

 • Συμπληρωμένη την παρακάτω δήλωση συμμετοχής επιλέγοντας ποια ημέρα επιθυμείτε να παρακολουθήσετε &
 • Το Παραστατικό κατάθεσης του ποσού στο e-mail: info@proseminars.eu

 • Τραπεζικοί Λογαριασμοί
  Δικαιούχος: Β.ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
  Εθνική:211/440408-43 |IBAN GR15 0110 2110 0000 2114 4040 843
  Eurobank: 0026 0297 16 0200429152 | ΙBAN GR810 2602 9700 0016 0200 429152
  Alpha: 713002002000951|IBAN GR57 0140 7130 7130 0200 2000 951
  Πειραιώς: 5284 063 403 829 | IBAN GR75 0172 2840 005284063403829

  Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα σας σταλεί το link με το οποίο θα συνδεθείτε στο σεμινάριο.
  Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα λάβετε το τιμολόγιο ή απόδειξη στα στοιχεία που έχετε δηλώσει & τη βεβαίωση παρακολούθησης


  Το σεμινάριο δεν μαγνητοσκοπείται.
   

  Δήλωση Συμμετοχής


  Webinar | IFRS UPDATES

  • Επιλέξτε την ημέρα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε:

  • Στοιχεία Συμμετέχοντα

  • Στοιχεία Τιμολόγησης

   Συμπληρώστε τα Στοιχεία στα οποία θέλετε να εκδοθεί το Παραστατικό (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) για την παρακολούθηση του Webinar.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Πληροφορίες: Βασιλική Χατζηθεοδώρου


  T.2310309033 & 6973538365|
  E. info@proseminars.eu