ΦΠΑ - Ανάλυση Διατάξεων

Όλες οι Αλλαγές

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Τρίτη 20 Απριλίου 2021 | 15.30-20.30

Το σεμινάριο πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoom

 

Εισηγητής:

Ιωάννης Τριανταφύλλου
Οικονομολόγος-Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Δείτε περισσότερα για τον εισηγητή εδώ

 

Θεματολογία:

Ανάλυση Διατάξεων ΦΠΑ

 • Ποιες εκροές χωρίς ΦΠΑ έχουν δικαίωμα έκπτωσης
 • Εκροές απαλλασσόμενες και εξαιρούμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης
 • Κύκλος εργασιών ΦΠΑ
 • Αγορές και εισαγωγές επενδυτικών αγαθών- παγίων. Άρθρο 33 και διακανονισμός ΦΠΑ παγίων
 • Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ. Για ποιες εισροές δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης
 • Αυτοπαραδόσεις Αγαθών και Ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών
 • Τόπος Φορολόγησης Αγαθών
 • Τόπος Φορολόγησης Υπηρεσιών & τόπος φορολόγησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • Η μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (καθεστώς MOSS) για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ σε άλλες χώρες ΕΕ που θεωρούνται τόπος φορολόγησης ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λ.π.
 • Eshop και ΦΠΑ σε απομακρυσμένες πωλήσεις
 • Απαλλαγές ΦΠΑ. Απαλλαγή στην εκπαίδευση και στην ηλεκτρονική εκπαίδευη
 • Συναλλαγές που θεωρούνται ενδοκοινοτική απόκτηση (μεταφορά μεταξύ δύο κρατών μελών)
 • Απλές και ειδικές περιπτώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών (παραδείγματα). Τριγωνικές Συναλλαγές
 • Εισαγωγές και εξαγωγές – Λογιστική παρακολούθηση
 • Κατώφλια για συμπλήρωση Intrastat Άφιξης και Intrastat Αποστολής
 • Ειδικά θέματα συμπλήρωσης Intrastat: Ενδοκοινοτική Αποστολή αγαθών επί παρακαταθήκη, Ακύρωση πραγματοποιηθείσας ενδοκοινοτικής αποστολής αγαθών, Συμπλήρωση του πεδίου στατιστικής αξίας αν δεν έχει εκδοθεί παραστατικό, Τι θεωρείται σύνορο σε περίπτωση αεροπορικής και θαλάσσιας μεταφοράς.
 • Καταβολή ΦΠΑ σε τρίτη χώρα ή σε χώρα Ε.Ε
 • Επιστροφή ΦΠΑ που καταβλήθηκε σε χώρα της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες
 • Οι λοιπές πράξεις λήπτη

 • Ειδικό καθεστώς Αρ.39α Κώδικα ΦΠΑ και απόδοση του φόρου από τον αγοραστή για αγορές ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, laptop κ.λ.π.)
 • Λοιπά προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών
 • Ποσά διακανονισμών προς έκπτωση προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου
 • ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει διακανονισμού Prorata
 • Prorata και επιδοτήσεις. Χρόνος διενέργειας διακανονισμών
 • Η εναλλακτική δυνατότητα διακανονισμών ΦΠΑ με τήρηση λογαριασμών κατά κλάδους
 • Λοιπά αφαιρούμε να ποσά από το φόρο εισροών
 • Ποσά διακανονισμών προς καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου
 • Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ. Χρόνος παραγραφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ και λογιστικός χειρισμός της παραγραφής
 • Πολ 1167/2015 κωδικοποιημένη. Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης Ειδικών Διπλότυπων Δελτίων Απαλλαγής εξαγωγικών επιχειρήσεων
 • Αντιστροφή υποχρέωσης καταβολής Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας
 • Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής Αρ.39β Κώδικα ΦΠΑ. Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς Αρ.39β και των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με αυτές. Είσοδος και έξοδος από το ειδικό καθεστώς
 • Ειδικό Καθεστώς Μικρών Επιχειρήσεων
 • Ειδικό Καθεστώς Αγροτών
 • Κουπόνια Επιχειρήσεων αρ.12α Κώδικα ΦΠΑ
 • ΦΠΑ Οικοδομικών Επιχειρήσεων. Νέο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα
 • Δηλώσεις ΦΠΑ και Διαβίβαση Δεδομένων στην ΑΑΔΕ (e-βιβλία)
 • Το εθνικό πρότυπο ηλεκτρονικού τιμολογίου και η απεικόνιση χρεώσεων και απαλλαγών ΦΠΑ σε αυτό

 

Κόστος Σεμιναρίου:

80€/ συμμετοχή
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoom.

Η εγγραφή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον μας στείλετε:

 • Συμπληρωμένη την παρακάτω δήλωση συμμετοχής &
 • Το Παραστατικό κατάθεσης του ποσού στο e-mail: info@proseminars.eu

 • Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα σας σταλεί το link με το οποίο θα συνδεθείτε στο σεμινάριο.
  Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα λάβετε το τιμολόγιο ή απόδειξη στα στοιχεία που έχετε δηλώσει, τη βεβαίωση παρακολούθησης και το υλικό του σεμιναρίου.


  Το σεμινάριο δεν μαγνητοσκοπείται.
   

  Δήλωση Συμμετοχής:

  Webinar | ΦΠΑ - Ανάλυση Διατάξεων | Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

  • Στοιχεία Προσώπου Επικοινωνίας

  • Στοιχεία Τιμολόγησης

   Συμπληρώστε τα Στοιχεία στα οποία θέλετε να εκδοθεί το Παραστατικό (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) για την παρακολούθηση του Webinar.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Τραπεζικοί Λογαριασμοί


  Δικαιούχος: Β.ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

   Εθνική: 211/440408-43 |
   IBAN GR15 0110 2110 0000 2114 4040 843


   Eurobank: 0026 0297 16 0200429152 |
   ΙBAN GR810 2602 9700 0016 0200 429152


   Alpha: 713002002000951 |
   IBAN GR57 0140 7130 7130 0200 2000 951


   Πειραιώς: 5284 063 403 829 |
   IBAN GR75 0172 2840 005284063403829


   Πληροφορίες


   Pro Seminars
   T.2310-309033 |
   E. info@proseminars.eu