Webinar | Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί και πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης, σε λογισμικό ERP της SoftOne

Hot Θέματα Κοστολόγησης πραγματικών περιπτώσεων βιομηχανικών εταιρειών!
 
Ένα πρακτικό τριήμερο σεμινάριο στο οποίο θα γίνει σύνδεση της θεωρίας με την πράξη μέσα από παραδείγματα σε κάθε βασική έννοια ή ενότητα της διαδικασίας της κοστολόγησης.

Σήμερα που οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον είναι ραγδαίες και δοκιμάζεται η βιωσιμότητα των οικονομικών μονάδων, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ, κάθε επιχείρηση, να γνωρίζει με ακρίβεια το κόστος των προϊόντων της, αλλά και τον τρόπο που διαμορφώνονται και συμπεριφέρονται γενικότερα όλα τα κόστη της.
Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη τόσο για τον έλεγχο του κόστους, όσο και για την λήψη αποφάσεων στρατηγικού ή τακτικού χαρακτήρα.


Απευθύνεται σε:

 • Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
 • Στελέχη παραγωγής
 • Στελέχη που ασχολούνται με την Κοστολόγηση προϊόντων & υπηρεσιών & αποτίμηση εμπορευμάτων
 • Ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές & οικονομολόγους

Εισηγητής:

Γεώργιος Χαραλαμπίδης
Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα Στρατηγικής Οικονομικής Διοίκησης
Δείτε εδώ περισσότερα για τον εισηγητή

Το σεμινάριο στοχεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες με πρακτικά εργαλεία και παραδείγματα για να μπορούν να:

 • Σχεδιάσουν την κοστολογική δομή της επιχείρησης και να περιγράφουν τις διαδικασίες κοστολόγησης
 • Είναι σε θέση να επιλέγουν το καταλληλότερο σύστημα κοστολόγησης για την επιχείρησή τους, έτσι ώστε να προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο το κόστος των προϊόντων
 • Αναλύουν τα συστατικά του κόστους και να αναγνωρίζουν με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν την κερδοφορία της επιχείρησης
 • Αξιοποιούν τις πληροφορίες της κοστολόγησης για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, όπως:
  • Αξιολόγηση επένδυσης για επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας ή για παραγωγή νέο προϊόντος
  • Κατάργηση ή όχι "ζημιογόνων" προϊόντων ή πελατών
  • Καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής
  • Καθορισμό ειδικών τιμών πώλησης για ειδικές περιπτώσεις
 • Υπολογίζουν ποιο είναι το ύψος της παραγωγής που μεγιστοποιεί τα κέρδη της επιχείρησης
 • Προσδιορίζουν ποσοτικά τον κίνδυνο που δημιουργεί ο κάθε τρόπος παραγωγικής διαδικασίας, λόγω της επίδρασής του στη μεταβλητότητα των κερδών της επιχείρησης
 • Συνδέουν τους στόχους της παραγωγής με τους στρατηγικούς στόχους, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων δεικτών ελέγχου
 
Ημερομηνία Διεξαγωγής:

2ημερο Σεμινάριο

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 | 17.00-21.00 &
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 |17.00-21.00
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoom.

 
Θεματολογία:
Εισαγωγικές Έννοιες
 • Κοστολόγηση και οικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων
 • Συστήματα κοστολόγησης
 • Συστατικά του κόστους παραγωγής
 • Άμεσο & έμμεσο κόστος
 • Βιομηχανικά έξοδα παραγωγής
 • Σταθερά & μεταβλητά έξοδα
 • Υπολογισμός κόστους παραχθέντων προϊόντων
 • Υπολογισμός κόστους πωληθέντων προϊόντων
 • Αποτίμηση μενόντων αποθεμάτων
 • Η έννοια του οριακού κόστους
 • Πρότυπο κόστος
 • Μέθοδος της οριακής κοστολόγησης
 • Μέθοδος της πλήρους κοστολόγησης
 • Α.Β.C (Activity Based costing)
 • Κέντρα κόστους
 • Έννοια & κόστος της δραστηριότητας (Activity)
Συστημική Ανάλυση του Κόστους Παραγωγής
 • Αποτύπωση της ροής των προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία
 • Αναγνώριση-καθορισμός των κύριων και υποστηρικτικών κέντρων κόστους & δραστηριοτήτων
 • Φορείς του κόστους
 • Οδηγοί κόστους
 • Ποσοτικοποίηση αναγκών σε υλικά, εργασία, και δαπάνες
 • Προδιαγραφές προϊόντων (B.O.M)
 • Υπολογισμός φύρας & υπολειμμάτων

Κοστολόγηση & Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Σχεδιασμός επενδυτικών προγραμμάτων
 • Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής
 • Καθορισμός πολιτικής αποθεμάτων
 • Ανάλυση και μοντελοποίηση του Νεκρού σημείου (breakeven) της επιχείρησης
 • Δείκτες αποδοτικότητας
 • Σενάρια-προϋπολογισμού κερδών και ισολογισμού ανά επίπεδο παραγωγικής δραστηριότητας
 • Ανάλυση ευαισθησίας του κόστους παραγωγής στις μεταβολές των βασικών συστατικών του.
 •  
  Κριτικές Στελεχών που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο:

  • Β.Β.
   Μεταδοτικός  με καλή ροή.
   Β.Β.
   ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΑΕ
  • Ε.Λ.
   Άριστος και πολύ καλός ομιλητής. Άριστη διοργάνωση.
   Ε.Λ.
   ALTERRA SA
  • Ε.Κ.
   Άριστη τεχνική κατάρτιση και μεταδοτικότητα από τον εισηγητή. Πολύ καλή οργάνωση σεμιναρίου.
   Ε.Κ.
   TRIDENT PARTNERS
  • Κ.Μ.
   Ενημερωμένος εισηγητής, καλά οργανωμένος, γενικά χρήσιμη γνώση.
   Κ.Μ.
   ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ
  • Φ.Γ.
   Επαγγελματίας με εμπειρία στην εφαρμογή του αντικειμένου και με ικανότητα στην εισήγηση.
   Φ.Γ.
   Οικονομολόγος
  • Χ.Δ.
   Άρτια καταρτισμένος, σφαιρική ανάλυση των συστημάτων κοστολόγησης. Στοχευμένα παραδείγματα.  Πολύ καλά όλα
   Χ.Δ.
   ΕΚΜΕ ΑΕ
  • Γ.Η.
   Ενδιαφέρον, κάλυπτε αρκετά θέματα, γινόταν και ανάλυση πολλών τμημάτων της κάθε ενότητας. Η επεξήγηση γινόταν πιο άμεση και κατανοητή μέσω παραδειγμάτων.
   Γ.Η.
   ATC ΕΠΕ
  • Κ.Μ.
   ο Κος Χαραλαμπίδης πείθει με λογικά επιχειρήματα το κοινό του. Έχει απίστευτη μεταδοτικότητα και ευχαρίστως θα τον ακολουθούσα και σε άλλα σεμινάρια. Η PRO SEMNARS σέβεται τις ανάγκες των ανθρώπων που εκπαιδεύει. Μας εξασφάλισε άριστο και άνετο περιβάλλον και μας πρόσφερε διατροφή, κάτι που με τόσες ώρες εργασίας μας ήταν πολύτιμο!
   Κ.Μ.
   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ ΑΕ
  • Α.Δ.
   Το σεμινάριο παρέχει όλες τις απαραίτητες πτυχές της κοστολόγησης, άριστα καταρτισμένος ο εισηγητής, με ολοκληρωμένες γνώσεις περί κοστολόγησης.Επιτυχημένη οργάνωση, σύγχρονη παρουσίαση, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, άριστη επικοινωνία & εξυπηρέτηση.
   Α.Δ.
   ATC ΕΠΕ
  • Κ.Μ.
   Πολύ καλός ο εισηγητής με θεωρητική κατάρτιση και μεταδοτικότητα.
   Κ.Μ.
   ΚΥΚΛΩΨ ΑΕ
  • Μ.Σ.
   Γνώστης του αντικειμένου, πρόθυμος να λύσει και απορία
   Μ.Σ.
   Οικονομολόγος
  • Π.Σ.
   Διευκρινιστικός και αναλυτικός, με πολλές γνώσεις
   Π.Σ.
   ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
  • Π.Μ.
   Πολύ καλή γνώση του αντικειμένου, αρκετά παραδείγματα, εύστοχες συμβουλές. Πολύ καλή υποδοχή, συνεχής ενημέρωση για διαθέσιμα σεμινάρια.
   Π.Μ.
   ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
  • Π.Σ.
   Πολύ ενδιαφέρον! Τεράστιο κεφάλαιο η κοστολόγηση, πάραυτα υπήρξαν αρκετά παραδείγματα έτσι ώστε να είναι όλα πιο κατανοητά.
   Π.Σ.
   ΜΕΛ ΑΕ
  • Κυριακίδης Δημήτριος
   Πολύ ενδιαφέρον. Άριστη δομή και οργάνωση ροής και περιεχομένου.
   Κυριακίδης Δημήτριος
  • Γ.Κ.
   Εμπειρία, σαφήνεια, μεταδοτικότητα, αμεσότητα, πρακτικά παραδείγματα. Εταιρεία με επαγγελματίες, εξυπηρετικοί, φιλική προσέγγιση, ενδιαφέρον για τους συμμετέχοντες.
   Γ.Κ.
   BIC ΒΙΟΛΕΞ ΑΕ
   
  Κόστος Σεμιναρίου:
  380€/ συμμετοχή

  Ειδικές Προσφορές*:

  1 συμμετοχή: 330€ από380€
  Οι προσφορές ισχύουν με δηλώσεις εγγραφής έως την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου

  Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης & Εκπαιδευτικό Υλικό

  Το σεμινάριο δεν μαγνητοσκοπείται.
   
  Φόρμα Ενδιαφέροντος:

  Στείλτε το ενδιαφέρον σας και θα σας σταλεί από την κα Χατζηθεοδώρου η Διαδικασία Εγγραφής

  Webinar | Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.