Webinar | Ανάλυση Διατάξεων ΦΠΑ

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 | 17.00-22.00
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoom.
 
Στο σεμινάριο θα αναλυθούν όλες οι Αλλαγές στον ΦΠΑ για πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως.

Απευθύνεται σε:

 • Λογιστές - Φοροτεχνικούς

 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων

 • Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές

 •  
   
  Εισηγητής:

  Ιωάννης Τριανταφύλλου

  Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
  Ο κ. Ιωάννης Τριανταφύλλου είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα. Έχει εργασθεί για πολλά χρόνια σαν οικονομικός διευθυντής σε ομίλους εταιρειών που περιλάμβαναν βιομηχανίες, τεχνικές εταιρείες, εταιρείες πληροφορικής και εμπορικές εταιρείες. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων. Σαν project manager έχει επιβλέψει μεγάλα επενδυτικά έργα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων και κοινοτικών προγραμμάτων. Σήμερα εργάζεται σαν φοροτεχνικός και σύμβουλος εταιρειών πληροφορικής για την ανάπτυξη λογισμικού εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών. Έχει πολύ μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία ως εισηγητής σεμιναρίων.

   
   
  Θεματολογία:

  1. Αλλαγές στον ΦΠΑ για πωλήσεις από απόσταση. (Ε2138/2021)

  2. Ενιαίο κατώφλι πωλήσεων από απόσταση για υπαγωγή ΦΠΑ στο Κράτος μέλος προέλευσης

  3. Υποχρεώσεις για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαμεσολάβησης σε πωλήσεις από απόσταση

  4. Πωλήσεις e-shop με χρέωση συντελεστών ΦΠΑ από άλλα μέλη κράτη

  5. Ειδικά καθεστώτα αρ. 47β, 47γ και 47δ του κώδικα ΦΠΑ

  6. Μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα OSS και One stop shop εισαγωγών IOSS

  7. Διαβίβαση ΑΛΠ με είσπραξη ΦΠΑ για άλλο κράτος μέλος στο Mydata

  8. Ειδικό καθεστώς εισαγωγής και απόδοσης του ΦΠΑ για δέματα αξίας έως 150€

  9. Ποιες εκροές χωρίς ΦΠΑ έχουν δικαίωμα έκπτωσης

  10. Εκροές απαλλασσόμενες και εξαιρούμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

  11. Κύκλος εργασιών ΦΠΑ.

  12. Αγορές και εισαγωγές επενδυτικών αγαθών- παγίων. Άρθρο 33 και διακανονισμός ΦΠΑ παγίων

  13. Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ. Για ποιες εισροές δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης

  14. Αυτοπαραδόσεις Αγαθών και Ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών

  15. Τόπος φορολόγησης Αγαθών

  16. Τόπος Φορολόγησης Υπηρεσιών & τόπος φορολόγησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

  17. Απαλλαγές ΦΠΑ. Αναλυτικός πίνακας με κωδικούς απαλλαγών ΦΠΑ Mydata

  18. Συναλλαγές που θεωρούνται ενδοκοινοτική απόκτηση (μεταφορά μεταξύ δύο κρατών μελών)

  19. Απλές και ειδικές περιπτώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών (παραδείγματα). Τριγωνικές Συναλλαγές

  20. Εισαγωγές και εξαγωγές – Λογιστική παρακολούθηση

  21. Κατώφλια για συμπλήρωση Intrastat Άφιξης και Intrastat Αποστολής

  22. Ειδικά θέματα συμπλήρωσης Intrastat:
  Ενδοκοινοτική Αποστολή αγαθών επί παρακαταθήκη, ακύρωση πραγματοποιηθείσας ενδοκοινοτικής αποστολής αγαθών, συμπλήρωση του πεδίου στατιστικής αξίας αν δεν έχει εκδοθεί παραστατικό, τι θεωρείται σύνορο σε περίπτωση αεροπορικής και θαλάσσιας μεταφοράς.


  23. Επιστροφή ΦΠΑ που καταβλήθηκε σε χώρα της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες

  24. Οι λοιπές πράξεις λήπτη

  25. Ειδικό καθεστώς Αρ.39α Κώδικα ΦΠΑ και απόδοση του φόρου από τον αγοραστή για αγορές ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, laptop κ.λ.π.)

  26. Λοιπά προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών

  27. Ποσά διακανονισμών προς έκπτωση προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου

  28. ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει διακανονισμού Prorata

  29. Prorata και επιδοτήσεις. Χρόνος διενέργειας διακανονισμών

  30. Λοιπά αφαιρούμενα ποσά από το φόρο εισροών

  31. Ποσά διακανονισμών προς καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου

  32. Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ. Χρόνος παραγραφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ και λογιστικός χειρισμός της παραγραφής

  33. Πολ 1167/2015 κωδικοποιημένη. Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης Ειδικών Διπλότυπων Δελτίων Απαλλαγής εξαγωγικών επιχειρήσεων

  34. Αντιστροφή υποχρέωσης καταβολής Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας

  35. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής Αρ.39β Κώδικα ΦΠΑ. Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς Αρ.39β και των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με αυτές. Είσοδος και έξοδος από το ειδικό καθεστώς

  36. Ειδικό Καθεστώς Μικρών Επιχειρήσεων

  37. Ειδικό Καθεστώς Αγροτών

  38. Κουπόνια Επιχειρήσεων αρ.12α Κώδικα ΦΠΑ

  39. ΦΠΑ Οικοδομικών Επιχειρήσεων. Καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα

  40. Το εθνικό πρότυπο ηλεκτρονικού τιμολογίου και η απεικόνιση ΦΠΑ και των απαλλαγών ΦΠΑ σε αυτό

   
   
   
  Κόστος Σεμιναρίου:

  80€/ συμμετοχή

  Ειδική Προσφορά για το τμήμα: 2+1
  2 συμμετοχές + 1 Δωρεάν | Κόστος 3 στελεχών: 160€ από 240€

  Υπενθυμίζεται ότι η επαγγελματική εκπαίδευση απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α.
  βάσει του άρθρου 22§1 περίπτωση ιβ΄ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)


  Διαδικασία Εγγραφής

  Η εγγραφή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον μας στείλετε:
 • Συμπληρωμένη την παρακάτω δήλωση συμμετοχής &
 • Το Παραστατικό κατάθεσης του ποσού στο e-mail: info@proseminars.eu


 • Τραπεζικοί Λογαριασμοί | Δικαιούχος: Β.ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
  Εθνική: 211/440408-43 | IBAN GR15 0110 2110 0000 2114 4040 843
  Eurobank: 0026 0297 16 0200429152 | ΙBAN GR810 2602 9700 0016 0200 429152
  Alpha: 713002002000951 | IBAN GR57 0140 7130 7130 0200 2000 951
  Πειραιώς: 5284 063 403 829 | IBAN GR75 0172 2840 005284063403829

  Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα σας σταλεί το link με το οποίο θα συνδεθείτε στο σεμινάριο.
  Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα λάβετε το τιμολόγιο ή απόδειξη στα στοιχεία που έχετε δηλώσει, τη βεβαίωση παρακολούθησης και το υλικό του σεμιναρίου.


  Το σεμινάριο δεν μαγνητοσκοπείται.
   
   
  Δήλωση Συμμετοχής:

  Webinar | ΦΠΑ | Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

  • Στοιχεία Συμμετέχοντα 1

  • Στοιχεία Συμμετέχοντα 2

  • Στοιχεία Συμμετέχοντα 3

  • Στοιχεία Τιμολόγησης

   Συμπληρώστε τα Στοιχεία στα οποία θέλετε να εκδοθεί το Παραστατικό (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) για την παρακολούθηση του Webinar.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.