Webinar | Εργασιακά

για Τουριστικές – Ξενοδοχειακές & Επισιτιστικές Επιχειρήσεις

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 | 17.00-21.00

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoom
 
 
 
Θεματολογία:

 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

 • Είδη ΣΣΕ – Δεσμευτικότητα ΣΣΕ-Συρροή ΣΣΕ Επιχειρήσεων Τουρισμού

 • Ανάλυση - Υποχρεωτικής - ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων

 • Ατομική Σύμβαση Εργασίας

 • Συνοπτική Παρουσίαση Περιεχόμενου Ατομικής Σύμβασης Εργασίας – ΠΔ 156 Ουσιώδεις όροι ατομικής σύμβασης (τόπος παροχής εργασίας, ειδικότητα, αποδοχές, ωράριο κλπ) – Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου – Πρόωρη καταγγελία της ή παράταση χρόνου λύσης σύμβασης Ορισμένου Χρόνου.

 • Ειδικά Θέματα Ξενοδοχείων

 • Επαναπρόσληψη Εποχικά Απασχολούμενων Ξενοδοχοϋπαλλήλων

 • Τι Ισχύει με Βάση την Εργατική Νομοθεσία και ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων – Ειδικές Ρυθμίσεις λόγω πανδημίας -Συνέπειες από τη μη Επαναπρόσληψη ή την Απόλυση Εποχικού Ξενοδοχοϋπαλλήλου

 • Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών σε Ξενοδοχεία - Απασχόληση Αποσπασμένων Εργαζομένων σε Ξενοδοχεία - Δανεισμός Εργαζομένων

 • Η Κανονική Άδεια των Εργαζομένων στα Εποχικά Ξενοδοχεία

 • Η Προϋπηρεσία των Ξενοδοχοϋπαλλήλων - Πως Καθορίζεται

 • Αποζημίωση Απόλυσης Εποχικά Απασχολουμένων Ξενοδοχοϋπαλλήλων


 • Διάκριση Εργαζομένων σε Υπαλλήλους και Εργάτες – Η Διάκριση στους Ξενοδοχοϋπαλλήλους (ειδικές περιπτώσεις)

 • Ειδικά Θέματα Άλλων Επιχειρήσεων Τουρισμού

 • Επαναπρόσληψη Εποχικά Απασχολούμενων σε Τουριστικά Λεωφορεία

 • Χρονικά Όρια Εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Λοιπών Επιχειρήσεων Τουρισμού μεταβολές με ν. 4808/2021

 • Πότε Επιτρέπεται η Εξαήμερη Απασχόληση & Εργασία Κυριακής σε Ξενοδοχεία

 • Η Εργασία κατά τις Κυριακές & Αργίες ευρύτερου Τουρισμού

 • Υπερεργασία - Υπερωρίες - Εβδομαδιαία Ανάπαυση - Ελάχιστος Χρόνος Ημερήσιας Ανάπαυσης - Διάλειμμα - Διακοπές Εργασίας με ν. 4808/2021

 • Μερική Απασχόληση & Πρόσθετη Εργασία

 • Λοιπά Θέματα

 • Επίδομα Άδειας, Δώρα Εορτών, Μητρότητα, Ειδικές Άδειες, Άδεια Άνευ Αποδοχών, κλπ Άδειες με ν.4808/2021

 • Ασθένεια Εργαζόμενου σε Επιχειρήσεις του Κλάδου

 • Ειδικά Θέματα Ξεναγών - Συνοδών Εκδρομών

 • Ασφάλιση Σερβιτόρων κλπ Συναφών με Τεκμαρτά Ημερομίσθια

 •  
  Εισηγητής:

  Παλαιολόγος I. Λιάζος

  Ο Παλαιολόγος Ι. Λιάζος γεννήθηκε το 1952 στο Καστράκι Γορτυνίας Αρκαδίας, έγγαµος και πατέρας 1 παιδιού. Είναι Πτυχιούχος του Οικονοµικού Τµήµατος της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Πειραιά (ΑΒΣΠ), νυν Πανεπιστήµιο Πειραιά. Επαγγελµατική πορεία: Από το 1973 µέχρι το 1991 εργάστηκε ως Λογιστής, Διευθυντής Λογιστηρίου, Δ/ντής Διοικητικών Υπηρεσιών (Προσωπάρχης), Υπεύθυνος Κοστολόγησης, Υποδιευθυντής Εργοστασίου, µεγάλων επιχειρήσεων και είχε συµβάλει στην ανάπτυξη αυτόνοµης Αναλυτικής Λογιστικής Εκµεταλλεύσεως (ΑΛΕ) από το 1980 ήτοι οµάδα 9 ΕΓΛΣ. Από το 1991 µέχρι σήµερα ασχολείται ως Φοροτεχνικός Α΄ τάξεως και Σύµβουλος Επιχειρήσεων σε εργασιακά και φορολογικά θέµατα, διατηρώντας γραφείο ελεύθερου επαγγελµατία και συνεργάζεται µε διάφορες µεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα συνεργάζεται ως εισηγητής σε Εργασιακά, Οικονοµικά – Φορολογικά Σεµινάρια, που διοργανώνουν ιδιωτικές εταιρείες εκπαίδευσης και Ενώσεις Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών της χώρας µε εξειδίκευση σε θέµατα: Εργασιακά – Ασφαλιστικά, Μισθοδοσίας προσωπικού,ΕΛΠ (τ. ΚΒΣ – ΚΦΑΣ), Διακίνησης – Τιµολόγησης, Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης, ΕΛΠ, Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), Transfer Pricing, Αναλυτική Λογιστική Εκµετάλλευσης, Λογιστική αποθηκών, κοστολόγησης καθώς και θέµατα Οικονοµικά και εργασιακά για µη Ειδικούς και Πιστωτικού, Κινδύνου, Z- SCORE κλπ.
   
  Κόστος Σεμιναρίου:

  65€/ συμμετοχή

  Υπενθυμίζεται ότι η επαγγελματική εκπαίδευση απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α.
  βάσει του άρθρου 22§1 περίπτωση ιβ΄ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)


  Διαδικασία Εγγραφής:

  Η εγγραφή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον μας στείλετε:
 • Συμπληρωμένη την παρακάτω δήλωση συμμετοχής &
 • Το Παραστατικό κατάθεσης του ποσού στο e-mail: info@proseminars.eu


 • Τραπεζικοί Λογαριασμοί | Δικαιούχος: Β.ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
  Εθνική: 211/440408-43 | IBAN GR15 0110 2110 0000 2114 4040 843
  Eurobank: 0026 0297 16 0200429152 | ΙBAN GR810 2602 9700 0016 0200 429152
  Alpha: 713002002000951 | IBAN GR57 0140 7130 7130 0200 2000 951
  Πειραιώς: 5284 063 403 829 | IBAN GR75 0172 2840 005284063403829

  Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα σας σταλεί το link με το οποίο θα συνδεθείτε στο σεμινάριο.
  Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα λάβετε το τιμολόγιο ή απόδειξη στα στοιχεία που έχετε δηλώσει, τη βεβαίωση παρακολούθησης και το υλικό του σεμιναρίου.


  Το σεμινάριο δεν μαγνητοσκοπείται.
   
  Δήλωση Εγγραφής:

  Webinar | Εργασιακά για Τουριστικές – Ξενοδοχειακές & Επισιτιστικές Επιχειρήσεις

  • Στοιχεία Συμμετέχοντα

  • Στοιχεία Τιμολόγησης

   Συμπληρώστε τα Στοιχεία στα οποία θέλετε να εκδοθεί το Παραστατικό (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) για την παρακολούθηση του Webinar.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Πληροφορίες - Εγγραφές:

  Βασιλική Χατζηθεοδώρου | Partner
  T.2310-309033 & 6973538365
  E. info@proseminars.eu