Webinar | Ασφαλιστικό Σεμινάριο

Τελευταίες Εξελίξεις σε Σχέση με την Ασφαλιστική Νομοθεσία ΤΕΚΑ & e-ΕΦΚΑ

 
Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 | 17.00-21.00

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoom
 
 
 
Θεματολογία:

1. Θέματα ΤΕΚΑ

 • Βασικές διατάξεις που αφορούν την υποχρεωτική – προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση του νέου δημόσιου ταμείου, του «Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)» σύμφωνα και με τις νέες διατάξεις του Ν.4921/2022
 • Κυριότερες περιπτώσεις Απεικόνισης της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Τ.Ε.Κ.Α., μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.)
 • Αντιμετώπιση ειδικότερων περιπτώσεων απεικόνισης (εξαιρούμενοι από τα ΒΑΡΕΑ κ.λ.π)

 • 2. Γενική Αναφορά στις Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ

  3. Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης

 • Αμειβόμενοι με Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης), νέα δεδομένα
 • Ασφάλιση αμειβόμενων με «μπλοκάκι», διαδικασία επίλυσης αμφισβητήσεων

 • 4. Ασφάλιση Μελών & Μελών Διοίκησης Διαχείρισης Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
 • Ασφάλιση σε Α.Ε. (αμοιβές ΔΣ, υπολογισμός ημερών ασφάλισης, κ.λπ)
 • Αμοιβές ΔΣ από τα κέρδη ή bonus στο προσωπικό από τα κέρδη και απεικόνιση στην ΑΠΔ- υπολογισμός ημερών ασφάλισης
 • Ασφαλιστική αντιμετώπιση εταίρων & διαχειριστών ΙΚΕ (Μονοπρόσωπη – Πολυπρόσωπη)
 • Ασφαλιστική αντιμετώπιση εταίρων – διαχειριστών Ο.Ε- ΕΕ – ΕΠΕ (Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών, Αμοιβές διαχείρισης και απεικόνιση ΑΠΔ, Υπολογισμός ημερών ασφάλισης, κ.λπ.)

 • 5. Πολλαπλή Απασχόληση & Ασφάλιση (μισθωτή και μη)

  6. Αλλαγές στην Εφαρμογή της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας που Επέφερε η Αναπροσαρμογή των Κατώτατων Νομοθετημένων Μισθών - Ημερομισθίων (τεκμαρτά – ασφάλιση μελών οικογένειας)

  7. Απασχόληση Συνταξιούχων

   
  Εισηγητής:

  Παλαιολόγος I. Λιάζος

  Ο Παλαιολόγος Ι. Λιάζος γεννήθηκε το 1952 στο Καστράκι Γορτυνίας Αρκαδίας, έγγαµος και πατέρας 1 παιδιού. Είναι Πτυχιούχος του Οικονοµικού Τµήµατος της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Πειραιά (ΑΒΣΠ), νυν Πανεπιστήµιο Πειραιά. Επαγγελµατική πορεία: Από το 1973 µέχρι το 1991 εργάστηκε ως Λογιστής, Διευθυντής Λογιστηρίου, Δ/ντής Διοικητικών Υπηρεσιών (Προσωπάρχης), Υπεύθυνος Κοστολόγησης, Υποδιευθυντής Εργοστασίου, µεγάλων επιχειρήσεων και είχε συµβάλει στην ανάπτυξη αυτόνοµης Αναλυτικής Λογιστικής Εκµεταλλεύσεως (ΑΛΕ) από το 1980 ήτοι οµάδα 9 ΕΓΛΣ. Από το 1991 µέχρι σήµερα ασχολείται ως Φοροτεχνικός Α΄ τάξεως και Σύµβουλος Επιχειρήσεων σε εργασιακά και φορολογικά θέµατα, διατηρώντας γραφείο ελεύθερου επαγγελµατία και συνεργάζεται µε διάφορες µεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα συνεργάζεται ως εισηγητής σε Εργασιακά, Οικονοµικά – Φορολογικά Σεµινάρια, που διοργανώνουν ιδιωτικές εταιρείες εκπαίδευσης και Ενώσεις Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών της χώρας µε εξειδίκευση σε θέµατα: Εργασιακά – Ασφαλιστικά, Μισθοδοσίας προσωπικού,ΕΛΠ (τ. ΚΒΣ – ΚΦΑΣ), Διακίνησης – Τιµολόγησης, Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης, ΕΛΠ, Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), Transfer Pricing, Αναλυτική Λογιστική Εκµετάλλευσης, Λογιστική αποθηκών, κοστολόγησης καθώς και θέµατα Οικονοµικά και εργασιακά για µη Ειδικούς και Πιστωτικού, Κινδύνου, Z- SCORE κλπ.
   
  Κόστος Σεμιναρίου:

  75€/ συμμετοχή

  Υπενθυμίζεται ότι η επαγγελματική εκπαίδευση απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α.
  βάσει του άρθρου 22§1 περίπτωση ιβ΄ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)


  Διαδικασία Εγγραφής:

  Η εγγραφή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον μας στείλετε:
 • Συμπληρωμένη την παρακάτω δήλωση συμμετοχής &
 • Το Παραστατικό κατάθεσης του ποσού στο e-mail: info@proseminars.eu


 • Τραπεζικοί Λογαριασμοί | Δικαιούχος: Β.ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
  Εθνική: 211/440408-43 | IBAN GR15 0110 2110 0000 2114 4040 843
  Eurobank: 0026 0297 16 0200429152 | ΙBAN GR810 2602 9700 0016 0200 429152
  Alpha: 713002002000951 | IBAN GR57 0140 7130 7130 0200 2000 951
  Πειραιώς: 5284 063 403 829 | IBAN GR75 0172 2840 005284063403829

  Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα σας σταλεί το link με το οποίο θα συνδεθείτε στο σεμινάριο.
  Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα λάβετε το τιμολόγιο ή απόδειξη στα στοιχεία που έχετε δηλώσει, τη βεβαίωση παρακολούθησης και το υλικό του σεμιναρίου.


  Το σεμινάριο δεν μαγνητοσκοπείται.
   
  Δήλωση Εγγραφής:

  Webinar | Ασφαλιστικό Σεμινάριο | 21 Ιουνίου 2022

  • Στοιχεία Συμμετέχοντα

  • Στοιχεία Τιμολόγησης

   Συμπληρώστε τα Στοιχεία στα οποία θέλετε να εκδοθεί το Παραστατικό (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) για την παρακολούθηση του Webinar.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Πληροφορίες - Εγγραφές:

  Βασιλική Χατζηθεοδώρου | Partner
  T.2310-309033 & 6973538365
  E. info@proseminars.eu