"Νέο Webinar από την Pro Seminars & την BSS|Business Support Services"

Κωδικοποίηση Καθεστώτων Επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016:
Γενική Επιχειρηματικότητα (5ος Κύκλος) & Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (3ος Κύκλος)
 
Το σεμινάριο αφορά την κωδικοποίηση του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου και των σχετικών αποφάσεων.

Δημοσιεύθηκαν εκ νέου τα δύο καθεστώτα επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016: Γενική Επιχειρηματικότητα [5ος Κύκλος] & Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων [3ος Κύκλος].

Οι αιτήσεις για τα επενδυτικά έργα θα γίνονται από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου 2020, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να δοθεί μικρή παράταση.

Ενισχύονται δαπάνες για Κτηριακά και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Μηχανήματα και Μηχανολογικό/ λοιπό Εξοπλισμό. Επίσης ενισχύονται άυλες δαπάνες, μισθολογικό κόστος καθώς και αμοιβές συμβούλων (μελέτες) και δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.Απευθύνεται σε:

 • Διευθύνοντες Συμβούλους

 • Στελέχη Επιχειρήσεων

 • Οικονομολόγους - Λογιστές - Φοροτεχνικούς

 • Εταιρίες Συμβούλων αναπτυξιακών-χρηματοδοτικών προγραμμάτων

 • Μελετητές Μηχανικούς

 •  
  Ημερομηνία Διεξαγωγής:

  Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 | 17.00-21.00

  Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoom.
  Εισηγητής:

  Ευστάθιος Λιακόπουλος

  Ιδρυτής Eπιχείρησης Business Support Services:
  Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης
  και οικονομικής διεύθυνσης σε ένα χαρτοφυλάκιο, άνω των εκατό επιχειρήσεων- πελατών.

  Δείτε εδώ περισσότερα για τον εισηγητή
   
   
   
  Λεπτομέρειες του Σεμιναρίου:

  Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης

  Δικαιούχοι των ενισχύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες, υπό σύσταση, υπό συγχώνευση) που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ), Ατομικής Επιχείρησης).
  Επίσης είναι επιλέξιμες είναι και οι εξής μορφές: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.  Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν οπωσδήποτε σε ένα από τα παρακάτω:

 • Δημιουργία νέας μονάδας

 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας (πιστοποιείται από επίσημα στοιχεία)

 • Διαφοροποίηση παραγωγής μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί πριν

 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας (για μεγάλες επιχειρήσεις).

 • Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού από επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η αγορά γίνεται από επενδυτή που δε συσχετίζεται με τον πωλητή

 • Για να ενταχθεί μια εταιρεία είναι απαραίτητο να μην έχει ξεκινήσει εκ των προτέρων το επιδοτούμενο έργο (αγορά μηχανημάτων, πληρωμή προκαταβολών κτλ), πριν την υποβολή της Αίτησης.
  Επίσης, δεν εντάσσονται προβληματικές επιχειρήσεις, καθώς και όσες έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στον τόπο επένδυσης όπου θα λάβει χώρα το επιχορηγούμενο έργο τα τελευταία 2 έτη.  Νέες Προσθήκες στον Αναπτυξιακό Νόμο

  Με τα δύο Νέα Καθεστώτα που προκηρύχθηκαν, εντάσσονται νέες δραστηριότητες όπως:

 • Χονδρικό Εμπόριο Πετρελαίου, Υγραερίου κτλ

 • Υπηρεσίες Χώρων Στάθμευσης

 • Υπηρεσίες γηπέδων (πχ 5χ5)

 • Υπηρεσίες Κολυμβητηρίου/ πισίνας

 • Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ κτλ.

 • Επίσης στον πρωτογενή τομέα (γεωργική/ κτηνοτροφική παραγωγή) οι επενδύσεις θα μπορούν πλέον να υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.


  Προϋπολογισμός Δράσεων

  Τα κονδύλια που έχουν προϋπολογιστεί για τις παραπάνω δράσεις ανέρχονται σε 500 εκατ. ευρώ, πλέον τυχόν αδιάθετων ποσών από τις προηγούμενες δράσεις.
  Ο συνολικός προϋπολογισμός της Γενικής Επιχειρηματικότητας (350 εκ ευρώ) κατανέμεται ως εξής: 140 εκατ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτήσεις του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 210 εκατ. ευρώ αφορούν φορολογικές απαλλαγές.
  Ο συνολικός προϋπολογισμός της Επιχειρηματικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (150 εκ ευρώ) kατανέμεται ως εξής: 140 εκατ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτήσεις του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, και τα 10 εκατ. ευρώ αφορούν φορολογικές απαλλαγές.


   
  Κόστος Webinar:

  30€/ συμμετοχή

  Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoom.
  Η εγγραφή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον μας στείλετε:

 • Συμπληρωμένη την παρακάτω δήλωση συμμετοχής &
 • Το Παραστατικό κατάθεσης του ποσού στο e-mail: info@proseminars.eu

 • Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα σας σταλεί το link με το οποίο θα συνδεθείτε στο σεμινάριο.
  Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα λάβετε το τιμολόγιο ή απόδειξη στα στοιχεία που έχετε δηλώσει,
  τη βεβαίωση παρακολούθησης και την παρουσίαση του εισηγητή.


  Το σεμινάριο δεν μαγνητοσκοπείται.

   

  Δήλωση Συμμετοχής


  Webinar | Νέες Προκηρύξεις Aναπτυξιακού Nόμου | Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

  • Στοιχεία Προσώπου Επικοινωνίας

  • Στοιχεία Τιμολόγησης

   Συμπληρώστε τα Στοιχεία στα οποία θέλετε να εκδοθεί το Παραστατικό (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) για την παρακολούθηση του Webinar.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Τραπεζικοί Λογαριασμοί


  Δικαιούχος: Β.ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

   Εθνική: 211/440408-43 |
   IBAN GR15 0110 2110 0000 2114 4040 843


   Eurobank: 0026 0297 16 0200429152 |
   ΙBAN GR810 2602 9700 0016 0200 429152


   Alpha: 713002002000951 |
   IBAN GR57 0140 7130 7130 0200 2000 951


   Πειραιώς: 5284 063 403 829 |
   IBAN GR75 0172 2840 005284063403829


   Πληροφορίες:
   Βασιλική Χατζηθεοδώρου


   T.2310-309033
   E. info@proseminars.eu