Transfer Pricing-Ενδοομιλική Τιμολόγηση | Κανόνες τήρησης των ίσων αποστάσεων

 
 
 

Σύμφωνα με τον Ν.4172/2013, τον Ν.4174/2013 & τις Εκδοθείσες Ερμηνευτικές Εγκυκλίους


Κάθε εταιρεία που λειτουργεί με οποιοδήποτε τύπο και μορφή στην Ελλάδα μπορεί να ενημερωθεί για την Ενδοομιλική Τιμολόγηση σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων.

 

Σεμινάριο διάρκειας 5 ωρών.

Στόχος του σεμιναρίου:

Είναι η πλήρης, κατανοητή και πρακτική ενημέρωση και παρουσίαση του Ελληνικού Νομοθετικού Πλαισίου και των Ερμηνευτικών Εγκυκλίων σχετικά με την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, όπως προδιαγράφουν οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το άρθρο 50 του ΚΦΕ(Ν 4172/2013).
 
Στο τέλος του σεμιναρίου:

Ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να γνωρίζει πότε έχει υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και πώς θα τεκμηριώσει τις ενδοομιλικές συναλλαγές σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων.
 
Απευθύνεται σε:

 • Υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
 • Στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων
 • Στελέχη τραπεζών
 • Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές
 • Λογιστές
 • & γενικά σε όσους ασχολούνται με την κατάρτιση του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών.
 

Ημερομηνία Διεξαγωγής

 

ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 | 17:00 - 22:00

Crowne Plaza Hotel,
Μιχαλακοπούλου 50

 
 
 
 
 

Θεματολογία

1. Ερμηνεία, με αναλυτικά παραδείγματα, των διατάξεων του Ν.4172/2013 & Ν.4174/2014 με σκοπό να προσδιοριστούν:

 • Τα συνδεδεμένα μέρη
 • Οι υπόχρεοι και οι απαλλασσόμενοι τεκμηρίωσης ενδοομιλικής τιμολόγησης
 • Η αρχή τήρησης των ίσων αποστάσεων
 • Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενδοομιλική τιμολόγηση
2. Πρακτική ανάλυση της ερμηνευτικής εγκυκλίου 1097/9.4.2014 (όπως ισχύει) ώστε να γίνουν αντιληπτά τα εξής:
 • Μέθοδοι καθορισμού ενδοομιλικής τιμολόγησης
 • Μέθοδοι άντλησης συγκριτικών στοιχείων (εσωτερικά και εξωτερικά)
 • Καθορισμός ενδοτεταρτημοριακού εύρους
 • Πληρότητα ή μη του περιεχομένου φακέλου τεκμηρίωσης και χρονική προθεσμία κατάρτισης του
 • Περιεχόμενου πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών και χρονική προθεσμία κατάρτισης του

3. Διαδικασία ελέγχου των φακέλων τεκμηρίωσης από τις αρμόδιες αρχές


  4. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις


   5. Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης


Κριτικές Στελεχών που Παρακολούθησαν το Σεμινάριο

 • Σ.Χ.
  Καλός εισηγητής που δίνει καλές απαντήσει σε ερωτήσεις και κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατή! Πολύ καλή η διοργάνωση όπως πάντα !
  Σ.Χ.
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
 • Κ.Β.
  Πολύ καλή εισήγηση, άριστος εισηγητής! Πολύ καλή διοργάνωση, άριστη διεξαγωγή.
  Κ.Β.
  Στέλεχος Λογιστηρίου
 • Β.Κ.
  Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σεμιναρίου σε βατό χρόνο με κατανοητά παραδείγματα και άμεση ανταπόκριση του εισηγητή σε τυχόν απορίες, άκρως επεξηγηματικός. Ιδιαίτερα ικανοποιητική διοργάνωση!
  Β.Κ.
  ΑΦΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗ
 • Θ.Μ.
  Το σεμινάριο και ο εισηγητής επικεντρώθηκαν σε αρκετά πρακτικά ζητήματα. Πολύ καλή διοργάνωση.
  Θ.Μ.
  Οικονομολόγος
 • Α.Α.
  Το μόνο σεμινάριο που μπήκε σε βάθος, είχε παραδείγματα και ο εισηγητής ήταν συγκεκριμένος χωρίς γενικόλογα.
  Α.Α.
  Οικονομολόγος

Εισηγητής

Βιογραφικό

Γεώργιος Τζίφας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην εταιρεία OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Ο Γιώργος Τζίφας είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και εργάζεται στην εταιρία OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς φορείς ως εισηγητής και αρθρογράφος σε επιλεγμένα θέματα λογιστικής ,φορολογίας και νομοθεσίας Ανωνύμων Εταιρειών. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία, σε ελέγχους (τακτικούς & φορολογικούς) εταιριών από όλους τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας και σε προσυμφωνημένες διαδικασίες (Due Diligence).
Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Λογιστική Ενσώματων και Άυλων Παγίων», εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017.
Παράλληλα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα, όπως κατάρτιση ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΑ και ΕΛΠ, καθώς και σύνταξη φακέλων τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών.

Κόστος Σεμιναρίου

Early Bird Offer

220€/ συμμετοχή

ΚΛΕΙΣΤΟ Ολιγομελές Τμήμα

Σεμινάριο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

185€/ συμμετοχή

Ισχύει για δηλώσεις εγγραφής έως τις 01.04.2019

 

Φόρμα Ενδιαφέροντος: Transfer Pricing-Ενδοομιλική Τιμολόγηση | Κανόνες τήρησης των ίσων αποστάσεων

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.