αυτοματισμός

03/09/2014
Σου μιλάει το ρομπότ. Η επικοινωνία με μια «ανθρώπινη μηχανή»

Σου μιλάει το ρομπότ. Η επικοινωνία με μια «ανθρώπινη μηχανή»

Τηλεφωνείς στην τράπεζα, απαντά το αυτόματο σύστημα εξυπηρέτησης, σου μιλάει τέλεια και τυπικά: εσύ είτε μιλάς και σε καταλαβαίνει, είτε πατάς 4 για πληροφορίες του υπολοίπου […]