smART Meetups for Managers & Leaders

 
Μία σειρά συναντήσεων από την PRO SEMINARS
για τους Managers και τους Leaders της νέας εποχής!

Η αξία της ομάδας στην εξέλιξή μας είναι μία κοινά αποδεκτή έννοια. Η ιστορία είναι γεμάτη από περιπτώσεις όπου ομάδες ανθρώπων συνεργάστηκαν, συγκεντρώθηκαν και επένδυσαν σε ένα κοινό όραμα, φέρνοντας τελικά τη δική τους αλλαγή στον κόσμο. Το δυνατό σημείο κάθε ομάδας μπορεί να θεωρηθεί η διαφορετική οπτική των μελών της για την υλοποίηση ενός project. Όταν επιτρέψουμε σε αυτή να αναδειχθεί, τότε η επιτυχία είναι μονόδρομος.
Μέσα από τα smART Meetups for Managers & Leaders, σου αναπτύσσουμε τις δεξιότητες, για να εκφράσεις, αυτή τη μοναδικότητα με εργαλεία και δεξιότητες που θα κάνουν τη διαδρομή πιο εύκολη και δημιουργική.


Γιατί μία Σειρά από Συναντήσεις;

Η επιτυχία ενός στόχου εξαρτάται πάντα από τα ενδιάμεσα βήματα που θα θέσεις. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείς μία πορεία που σταδιακά θα σε οδηγήσει εκεί που επιθυμείς.
Σε όλη αυτή τη διαδικασία αποτελεί καταλυτικό παράγοντα η συστηματική υπενθύμιση, με τη βοήθεια της οποίας μένουμε προσηλωμένοι και αφοσιωμένοι στο έργο μας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον επέρχεται η δέσμευση για την επίτευξη του οράματος της ομάδας, κάθε μέρα όλο και πιο πολύ.
Με την παρακίνηση των στελεχών της TOSOH ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το εγχείρημα πραγματικότητα. Έτσι, τα smART Meetups for Managers & Leaders μπήκαν σε πιλοτική τροχιά 5 συναντήσεων για το 2018, ώστε να δούμε πως θα εξελιχθούνε και ποια μορφή θα πάρουν το 2019.
Ταυτόχρονα, όλα αυτά θα υλοποιηθούν με τη συνέργεια κι άλλων ατόμων που θα μοιραστούν το όραμά τους, ο καθένας από μία άλλη ηγετική εργατική θέση. Αποφασίσαμε το 2018 να υλοποιήσουμε αυτό το Project κάνοντας χρήση των εργαλείων της επιστήμης του Coaching, μαζί με άλλες τεχνικές αυτοβελτίωσης.

Πως θα δουλεύουμε:


Η ομάδα θα συγκεντρώνεται στην αίθουσα του smART, ενώ οι εισηγητές θα είναι μαζί μας είτε δια ζώσης, είτε με τη βοήθεια της τεχνολογίας, με τη μορφή Video κλήσης.
Οι συναντήσεις θα διεξάγονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, από τις οποίες μπορεί να προκύπτουν και πιθανές εργασίες που θα γίνονται στο ενδιάμεσο. Τα smART Meetups for Managers & Leaders ξεκινούν σε μία φιλική και αληθινή ανταλλαγή δημιουργικότητας και εμπειρίας χρόνων. Θα χαρούμε πολύ να σε έχουμε μαζί μας!


 
 

Syllabus:

ΤΕΤΑΡΤΗ 03/10/2018 | 17:00-21:00
Coaching skills for Managers & Leaders| Α’ Ενότητα


Το σεμινάριο “Coaching skills for Managers & Leaders” είναι ένα πρόγραμμα 8 ωρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε 2 συναντήσεις, σχεδιασμένο να προσφέρει στους συμμετέχοντες εξοικείωση με τις δεξιότητες και την μεθοδολογία του coaching, προκειμένου τα στελέχη να παράγουν βέλτιστες πρακτικές και να επιτυγχάνουν υπεραποδόσεις και καλύτερα αποτελέσματα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή στο χώρο της εργασίας τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές Γραμμής, Διοικητικά Στελέχη, Προϊσταμένους, Team Leaders και Στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωπινού Δυναμικού, που επιθυμούν να αναπτύξουν, να καλλιεργήσουν ή να ενισχύσουν ικανότητες και δεξιότητες παρακίνησης, συνεργασίας, ηγεσίας και επικοινωνίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον International Coach Federation (ICF).


Περιεχόμενα Α΄Ενότητας:
1. Τι χρειάζονται οι Εταιρείες; Τι θέλουν οι Εργαζόμενοι;
2. Επιστημονικός ορισμός της έννοιας του Coaching
3. Τί δεν είναι Coaching;
4. Οι βασικές δεξιότητες του Coaching σύμφωνα με τον International Coach Federation
5. Πότε εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία Coaching;
6. Πώς διαφοροποιείται το Coaching από το Management;
7. Ηγετικές Ποιότητες και Χαρακτηριστικά: Ο Manager Coach σήμερα
8. Δημιουργώντας Εμπιστοσύνη και Ενσυναίσθηση
9. Αξιακός κώδικας και εταιρικό περιβάλλον
10. Πως συνδέεται το Coaching με τις Νευροεπιστήμες και τις Πολλαπλές Νοημοσύνες;

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10/2018 | 17:00-21:00
Coaching skills for Managers & Leaders| Β’ Ενότητα

Περιεχόμενα Β’ Ενότητας:
11. Βασικές Τεχνικές Coaching
12. Κατανόηση Συστημάτων και Πεποιθήσεων
13. Η Αλλαγή της Συμπεριφοράς
14. Συναισθηματική Νοημοσύνη
15. Ενεργητική Ακρόαση
16. Επικοινωνία και Αποκωδικοποίηση
17. Τεχνικές Διενέργειας Ερωτήσεων - Δυναμικές Ερωτήσεις
18. Ανάπτυξη Αυτογνωσίας
19. Στοχοθεσία και Προσαρμοστικότητα
20. Λογοδοσία Δράσεων και Αποτελεσμάτων

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11/2018 | 17:00-21:00
Leading from any Chair


Περιεχόμενα:
1) Leadership Vs. Management
2) Τι δεξιότητες απαιτούνται
3) Τι μπορώ να κάνω εγώ, ασχέτως της θέσης που κατέχω στην ιεραρχία
4) Πως θα έχω θετική επίπτωση στην εργασία των άλλων
5) Πως μπορώ να επηρεάσω στη λήψη αποφάσεων
6) Πως δημιουργώ ένα υποστηρικτικό περιβάλλον

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11/2018 | 17:00-21:00
The Power Of Gaining Clarity


Περιεχόμενα:
1) Η δύναμη του “What is it for” και πως λειτουργεί;
2) Διαύγεια = Νόημα = Ικανοποίηση
3) Η σημαντικότητα της επιτυχίας σε ό,τι κάνουμε
4) Πως συνδέονται οι εταιρικοί μου στόχοι με τους προσωπικούς
5) Ακεραιότητα: Ευθυγράμμιση εργασίας και προσωπικής ζωής


ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12/2018 | 17:00-21:00
Coaching & Ηγεσία


Είναι η ανάπτυξη των Ηγετικών Δεξιοτήτων εφικτή;
Πώς σχετίζεται η Ηγεσία με το Coaching;
Πόσο σημαντικό είναι για σένα να ΕΜΠΝΕΕΙΣ και να ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙΣ τους ανθρώπους γύρω σου;
Το “Coaching & Ηγεσία” είναι ένα σεμινάριο 4 ωρών, με πρακτική αξία, σχεδιασμένο με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία του coaching, προκειμένου να προκαλέσει την ενεργοποίηση εσωτερικού «μονολόγου», αλλά και ευρύτερου διαλόγου, αναφορικά με τα μοντέλα ηγεσίας και τις ηγετικές συμπεριφορές, που ενεργοποιούν και εναρμονίζουν το ανθρώπινο κεφάλαιο.
Αποτελεί συνέχεια του προηγούμενο σεμιναρίου “Coaching skills for Managers & Leaders” και υποστηρίζει την καλύτερη αφομοίωση και εφαρμογή των δεξιοτήτων του coaching από τα στελέχη.
Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για αποδοτικότητα που βιώνουμε στις μέρες μας, προβάλλεται περισσότερο από ποτέ η ανάγκη για επιδραστική ηγεσία και ηγέτες που συνδέονται, κινητοποιούν και«συγχρονίζουν» την ανθρώπινη φύση στην θετικότητα και την αισιοδοξία.
Πού Απευθύνεται:
Το “Coaching & Ηγεσία” είναι ένα σεμινάριο 4 ωρών, Coaching μεθοδολογίας, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε CEO’s, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές Γραμμής, Διοικητικά Στελέχη, Προϊσταμένους, Team Leaders και Στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωπινού Δυναμικού που επιθυμούν να αναπτύξουν, να καλλιεργήσουν ή να ενισχύσουν ικανότητες και δεξιότητες παρακίνησης, συνεργασίας, ηγεσίας και επικοινωνίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον International Coach Federation (ICF).
Θεματολογία:
1. Ηγεσία και Ενεργοποίηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου
2. Η Σύνδεση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης με την Ηγεσία
3. Συναισθηματική Διέγερση, Μετάδοση και Εκπομπή
4. Κοινωνικές Δεξιότητες
5. Ποιοτικές Σχέσεις - Συστατικά
6. Ηγεσία ή Εξουσία;
7. Ποιες Συμπεριφορές Αναδεικνύουν οι Ηγετικές Φυσιογνωμίες;
8. Συναισθηματικές Συμβάσεις & Προσωπική Ηγεσία
9. Ποιές Αξίες Σχετίζονται Στενά με την Εναρμονισμένη Ηγεσία;
10. «Ανοίγοντας» Δρόμους Προσωπικής Ηγεσίας και Καταξίωσης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τοποθεσία: smART, the Pro Seminars place

Φράγκων 14
Κόστος Παρακολούθησης

980€ / Συμμετοχή

Κλειστό Ολιγομελές τμήμα, έως 20 ατόμων
επιδοτείται από ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%
Στην Τιμή Περιλαμβάνονται:

5 smART Meetups for Managers & Leaders

Η αίθουσα φιλοξενίας των Συναντήσεων

Το εκπαιδευτικό υλικό των θεματικών ενοτήτων

Coffee Breaks & Snacks κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης

Βεβαίωση Παρακολούθησης
Σημαντική Σημείωση: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που έχουν πρότερη ασχολία με παρόμοιες Coaching τεχνικές και δεξιότητες. Με την αίτηση εγγραφής σας θα ακολουθήσει μία σύντομη συνέντευξη.


Φόρμα Ενδιαφέροντος: smART Meetups for Managers & Leaders

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.