Νέες Ανακοινώσεις: ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2020

Εκπληκτικό Ποσοστό Επιτυχίας στις εξετάσεις του IFRS L&A Ιουνίου 2019!
27/08/2019
Επιτυχία στις εξετάσεις του IFRS L&A Δεκεμβρίου 2019!
23/01/2020

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε την Πέμπτη 19.12.2019 στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ (http://laek.oaed.gr/), η ανακοίνωση για το "ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2020 . ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ".

Η επιτροπή ΕΛΕΚΠ με τη με αρ. 661/44/03.12.2019 διατύπωση γνώμης και το Δ.Σ του Οργανισμού με τη με 5993/94/17.12.2019 απόφασή του, ενέκριναν τη σχετική εγκύκλιο προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24% ) για το έτος 2020. H εγκύκλιος βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο νέα και ανακοινώσεις - κατάρτιση , ενώ οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αρχίσουν να υποβάλλουν προγράμματα για υλοποίηση για το έτος 2020, από την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020.