ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24% | Διευκρινίσεις σχετικά με την αποπληρωμή των Προγραμμάτων

Μα τι είναι αυτό το Branding επιτέλους; | A PubliSHIT Facebook Live με τη Μάτα Μαρινίδου.
08/06/2018
Μοναχός σε ένα κελί του Excel | An Excel Seminar Experience
05/07/2018
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στο site του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ ανακοινώσεις, που αφορούν διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την αποπληρωμή προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,24% προηγούμενων ετών. Μάθετε Περισσότερα.
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στο site του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr/) οι παρακάτω ανακοινώσεις, οι οποίες αφορούν διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την αποπληρωμή προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,24% προηγούμενων ετών.

Συγκεκριμένα, όσες επιχειρήσεις έχουν προσκομίσει μόνο φυσικό αρχείο με τα δικαιολογητικά αποπληρωμής που αφορούν προγράμματα προηγούμενων ετών, θα πρέπει υποχρεωτικά να προβούν και σε ηλεκτρονική αίτηση για τα συγκεκριμένα προγράμματα, μέσω του συστήματος του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς για την απαίτηση αυτή, δίνεται συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο ανταπόκρισης (δείτε αναλυτικά παρακάτω την ανακοίνωση).
Επιπλέον, αναφορικά με την αποπληρωμή των προγραμμάτων του έτους 2014, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να προσκομίσουν επιπλέον τις ΑΠΔ (συγκεντρωτική κατάσταση) έτους 2014 και τα extrait της πληρωμής των εισφορών, προκειμένου να προκύπτει το ύψος της καταβληθείσας εισφοράς.
Παρακάτω, παραθέτουμε τις δύο εν λόγω ανακοινώσεις, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί:

Ημερομηνία : 11/06/2018
Τίτλος : ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ 0,24% ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ.


Όπως έχει διαπιστωθεί, ορισμένες επιχειρήσεις δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για την αποπληρωμή προγραμμάτων προηγούμενων ετών για τα οποία προσκόμισαν φυσικό αρχείο. Με βάση την εγκύκλιο αποπληρωμής των προγραμμάτων και για το λόγο ότι η διαδικασία αποπληρωμής είναι συστημική, η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά για όλα τα προγράμματα και να δηλωθούν από τις επιχειρήσεις τα προγράμματα που επιθυμούν την αποπληρωμή τους , καθώς και αυτά που δεν επιθυμούν την αποπληρωμή τους στην περίπτωση που η επιστρεφόμενη εργοδοτική εισφορά δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνολικού κόστους όλων των προγραμμάτων .
Όσες επιχειρήσεις, δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με τα ως άνω θα πρέπει και για όλα τα προηγούμενα έτη εντός τριών μηνών να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση που απαιτείται για να αποπληρωθούν. Η μη ανταπόκριση συνεπάγεται την μη αποπληρωμή των προγραμμάτων.

(Λεπτομέρειες: http://laek.oaed.gr/lk_f0133.php?MTAw)


Ημερομηνία : 26/06/2018
Τίτλος : Προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων για την αποπληρωμή πρ/των ΛΑΕΚ 0,24% 2014


Μετά την αποστολή των αρχείων από τον ΕΦΚΑ ετών 2014-2015 με τα ποσά που όφειλε να καταβάλει η κάθε επιχείρηση υπέρ του κλάδου ΛΑΕΚ και δεδομένου ότι από τα στοιχεία δεν προκύπτει το ύψος της καταβληθείσας εισφοράς αλλά αυτής που υποχρεούτο η κάθε επιχείρηση να καταβάλλει (με βάσει τις υποβληθείσες ΑΠΔ), θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν οι επιχειρήσεις για την αποπληρωμή τους αποδεικτικά εξόφλησης των εισφορών που αφορούν αμιγώς το έτος 2014. Για την απόδειξη καταβολής των εισφορών θα πρέπει να προσκομίσουν τις ΑΠΔ (συγκεντρωτική κατάσταση ) έτους 2014 και τα extrait της πληρωμής των εισφορών.

(Λεπτομέρειες: http://laek.oaed.gr/lk_f0133.php?MTAx)