Νέες Ανακοινώσεις 15.04.2019: ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%

Πώς θα πετύχω ρύθμιση του δανείου μου;
12/04/2019
Ευχές για ένα Χαρούμενο Πάσχα!
23/04/2019
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν την Δευτέρα 15.04.2019 στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ (http://laek.oaed.gr/),
οι δύο παρακάτω ανακοινώσεις:
1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ 0,24%-0,45% ΕΤΟΥΣ 2019
Σύμφωνα με την εγκύκλιο αποπληρωμής των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2019, στο κεφάλαιο 7 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) προβλέπεται για την δαπάνη των εξωτερικών εκπαιδευτών ή του φορέα κατάρτισης η προσκόμιση της υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ επιχείρησης και εξωτερικού εκπαιδευτή ή φορέα κατάρτισης, θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. Οι συμβάσεις μεταξύ επιχείρησης και φορέα κατάρτισης θα προσκομιστούν εφόσον έχουν συνυπογραφεί και δεν αποτελούν υποχρεωτικό δικαιολογητικό για την αποπληρωμή του προγράμματος.
 
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ 0,45% ΚΑΙ 0,24%
Εφόσον στα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούν οι επιχειρήσεις όταν υλοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας , δηλώνεται αμοιβή εσωτερικών εκπαιδευτών , γραμματειακής υποστήριξης και αμοιβή καταρτιζομένων θα πρέπει να προσκομιστούν μισθοδοτικές καταστάσεις από τις οποίες να προκύπτουν τα ωρομίσθια που δηλώνονται στο μηχανογραφικό σύστημα για την αποδοχή της δαπάνης.