Η ΠΕΙΘΩ Δεξιότητα Επαγγελματικής & Προσωπικής Επιτυχίας

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
18/07/2018
14:00 - 22:00
Η ΠΕΙΘΩ Δεξιότητα Επαγγελματικής & Προσωπικής Επιτυχίας
smART, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης