Η ΠΕΙΘΩ Δεξιότητα Επαγγελματικής & Προσωπικής Επιτυχίας

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
06/06/2018
14:00 - 22:00
Η Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση Τιμών
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
09/06/2018
10:00 - 18:00
Η Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση Τιμών
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη