Επιδέξιες Διαπραγματεύσεις | Επίπεδο Ι

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
06/03/2018
14:00 - 22:00
Επιδέξιες Διαπραγματεύσεις | Επίπεδο Ι
Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ελλάδα
22/05/2018
17:00 - 22:00
Η Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση Τιμών
Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ελλάδα
09/06/2018
10:00 - 15:00
Η Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση Τιμών
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη