Μισθοδοσία Προσωπικού | Νέο Πρακτικό Σεμινάριο

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
23/02/2018
17:00 - 22:00
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 1η Μέρα
Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ελλάδα
24/02/2018
09:30 - 16:30
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 2η Μέρα
Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ελλάδα
09/03/2018
17:00 - 22:00
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 1η Μέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
10/03/2018
09:30 - 16:30
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 2η Μέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
26/03/2018
16:00 - 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 1η ημέρα
Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ελλάδα
27/03/2018
16:00 - 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 2η ημέρα
Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ελλάδα
31/03/2018
09:30 - 17:30
Εσωτερικός Έλεγχος - Executive Seminar
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη