Μισθοδοσία Προσωπικού | Νέο Πρακτικό Σεμινάριο

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
05/10/2018
17:00 - 22:00
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 1η Μέρα
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
06/10/2018
09:30 - 16:30
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 2η Μέρα
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
09/11/2018
17:00 - 22:00
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 1η Μέρα
smART, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης
10/11/2018
09:30 - 16:30
Μισθοδοσία Προσωπικού | Πρακτικό Διήμερο Σεμινάριο | 2η Μέρα
smART, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης