ΕXCEL Advanced Seminar: Προχωρημένες τεχνικές χειρισμού φύλλων εργασίας

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
07/03/2020
10:00 - 18:00
Εxcel Advanced Seminar | Level II
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
14/03/2020
09:30 - 17:30
Excel Advanced Seminar | Level II
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
04/04/2020
10:00 - 18:00
Excel Seminar of Principles | Level I
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής