ΕXCEL Advanced Seminar: Προχωρημένες τεχνικές χειρισμού φύλλων εργασίας

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
08/06/2019
10:00 - 18:00
Excel Seminar of Principles | Level I
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
06/07/2019
10:00 - 18:00
Word & Powerpoint Advanced
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
13/07/2019
09:30 - 17:30
Excel Seminar Of Principles | Level I
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
14/09/2019
10:00 - 18:00
Εxcel Advanced Seminar | Level II
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
21/09/2019
09:30 - 17:30
Excel Advanced Seminar | Level II
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
19/10/2019
10:00 - 16:00
Excel Follow up - Level III
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
14/12/2019
10:00 - 16:00
Excel Follow up - Level III
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη