ΕXCEL Advanced Seminar: Προχωρημένες τεχνικές χειρισμού φύλλων εργασίας

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
09/02/2019
10:00 - 16:00
Excel Follow up - Level III
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
23/02/2019
10:00 - 16:00
Excel Follow up - Level III
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
02/03/2019
09:30 - 17:30
Excel Seminar Of Principles | Level I
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
16/03/2019
10:00 - 18:00
ΕXCEL Advanced Seminar | Level II
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
11/05/2019
09:30 - 17:30
Excel Advanced Seminar | Level II
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
18/05/2019
10:00 - 18:00
Excel Seminar of Principles | Level I
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής