ΕXCEL Advanced Seminar: Προχωρημένες τεχνικές χειρισμού φύλλων εργασίας

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
15/09/2018
10:00 - 18:00
Excel Advanced Seminar | Προχωρημένες τεχνικές χειρισμού φύλλων εργασίας
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
22/09/2018
10:00 - 18:00
Excel Advanced Seminar | Προχωρημένες τεχνικές χειρισμού φύλλων εργασίας
smART, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης
20/10/2018
09:30 - 17:30
Excel Seminar of Principles
smART, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης
08/12/2018
09:30 - 17:30
Word & Powerpoint Advanced
smART, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης
15/12/2018
10:00 - 18:00
Excel Seminar of Principles
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής