ΕXCEL Advanced Seminar: Προχωρημένες τεχνικές χειρισμού φύλλων εργασίας

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
09/06/2018
10:00 - 18:00
Excel Seminar Of Principles: Τεχνικές Χειρισμού Φύλλων Εργασίας
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
23/06/2018
10:00 - 18:00
ΕXCEL Advanced Seminar: Προχωρημένες τεχνικές χειρισμού φύλλων εργασίας
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
07/07/2018
09:30 - 17:30
ΕXCEL Advanced Seminar: Προχωρημένες τεχνικές χειρισμού φύλλων εργασίας
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
21/07/2018
09:30 - 17:30
Word & Powerpoint Advanced
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
22/09/2018
09:30 - 17:30
Excel Seminar Of Principles: Τεχνικές Χειρισμού Φύλλων Εργασίας
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη