2018 | Φέτος Είναι η Χρονιά Μου στο Digital Marketing

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
30/03/2019
10:00 - 18:00
Καλλιέργεια Δεξιοτήτων & Διαχείριση Χρόνου
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
17/04/2019
14:00 - 22:00
Αναδιοργάνωση της Επιχείρησης
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
19/04/2019
14:00 - 22:00
Αναδιοργάνωση της Επιχείρησης
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη