ΦΠΑ Εξωτερικού | Ένας Ευρωπαϊκός Νόμος

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
18/09/2018
15:00 - 22:00
ΦΠΑ | Πρακτική Ανάλυση Διατάξεων
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
22/09/2018
09:30 - 16:30
ΦΠΑ | Πρακτική Ανάλυση των Διατάξεων
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη