ΦΠΑ Εξωτερικού | Ένας Ευρωπαϊκός Νόμος

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
05/07/2019
14:30 - 20:30
Νέα Ημερίδα | Φορολογική Ανασκόπηση στην Θεσσαλονίκη
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
10/07/2019
16:00 - 22:00
Νέα Ημερίδα | Φορολογική Ανασκόπηση στην Αθήνα
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
21/09/2019
10:30 - 18:30
ΦΠΑ | Ανάλυση των Ελληνικών Διατάξεων & Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
24/09/2019
14:00 - 22:00
ΦΠΑ | Ανάλυση των Ελληνικών Διατάξεων & Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής