ΦΠΑ Εξωτερικού | Ένας Ευρωπαϊκός Νόμος

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
09/04/2019
17:00 - 22:00
Εργασίες Τέλους Χρήσης - Φορολογική Αναμόρφωση - Ε3
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
13/04/2019
10:30 - 15:30
Εργασίες Τέλους Χρήσης - Φορολογική Αναμόρφωση - Ε3
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
11/05/2019
10:30 - 15:30
Φορολογικό Σεμινάριο στην Θεσσαλονίκη | Ειδικά Θέματα Κ.Φ.Ε.
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
15/05/2019
17:00 - 22:00
Φορολογικό Σεμινάριο στην Αθήνα | Ειδικά Θέματα Κ.Φ.Ε.
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής