ΦΠΑ Εξωτερικού | Ένας Ευρωπαϊκός Νόμος

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
27/03/2018
17:00 - 22:00
Φορολογία Εισοδήματος - το Νέο Έντυπο Ε3 - Εργασίες Τέλους Χρήσεως
Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ελλάδα
30/03/2018
17:00 - 22:00
Φορολογία Εισοδήματος - το Νέο Έντυπο Ε3 - Εργασίες Τέλους Χρήσεως
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
18/04/2018
15:00 - 22:00
ΦΠΑ | Πρακτική Ανάλυση Διατάξεων
Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ελλάδα
21/04/2018
09:30 - 16:30
ΦΠΑ | Πρακτική Ανάλυση των Διατάξεων
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
05/05/2018
10:00 - 15:00
ΦΠΑ Εξωτερικού | Ένας Ευρωπαϊκός Νόμος
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
07/05/2018
17:00 - 22:00
ΦΠΑ Εξωτερικού | Ένας Ευρωπαϊκός Νόμος
Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ελλάδα