Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Πρακτική Εφαρμογή)

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
20/04/2018
17:00 - 22:00
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα | 2ημερο Πρακτικό Σεμινάριο | 1η ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
21/04/2018
09:00 - 16:00
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα | 2ημερο Πρακτικό Σεμινάριο | 2η ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
27/04/2018
17:00 - 22:00
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα | 2ημερο Πρακτικό Σεμινάριο | 1η ημέρα
Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ελλάδα
28/04/2018
09:00 - 16:00
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα | 2ημερο Πρακτικό Σεμινάριο | 2η ημέρα
Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ελλάδα