Αξιολόγηση Δυνατοτήτων Επιχειρήσεων

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
18/05/2018
14:00 - 22:00
Financial Modeling & Risk Analysis using Excel | 1ή Ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
19/05/2018
09:30 - 17:30
Financial Modeling & Risk Analysis using Excel | 2ή Ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
21/06/2018
14:00 - 22:00
Financial Modeling & Risk Analysis using Excel | 1ή Ημέρα
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
22/06/2018
09:30 - 17:30
Financial Modeling & Risk Analysis using Excel | 2ή Ημέρα
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής