Αξιολόγηση Δυνατοτήτων Επιχειρήσεων

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
21/09/2018
09:30 - 17:30
Financial Modeling & Risk Analysis using Excel | 1ή Ημέρα
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
22/09/2018
09:30 - 17:30
Financial Modeling & Risk Analysis using Excel | 2ή Ημέρα
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
02/10/2018
16:00 - 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 1η ημέρα
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
03/10/2018
16:00 - 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 2η ημέρα
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
12/10/2018
17:00 - 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 1η ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
13/10/2018
09:30 - 16:30
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 2η ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
19/10/2018
17:00 - 22:00
Χρήσιμα Εργαλεία για τη Μετάβαση & Εξέλιξη Στελεχών στην Οικονομική Διεύθυνση | 1η Ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
20/10/2018
09:30 - 16:30
Χρήσιμα Εργαλεία για τη Μετάβαση & Εξέλιξη Στελεχών στην Οικονομική Διεύθυνση | 2η Ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
23/10/2018
16:00 - 22:00
Χρήσιμα Εργαλεία για τη Μετάβαση & Εξέλιξη Στελεχών στην Οικονομική Διεύθυνση | 1η Ημέρα
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
24/10/2018
16:00 - 22:00
Χρήσιμα Εργαλεία για τη Μετάβαση & Εξέλιξη Στελεχών στην Οικονομική Διεύθυνση | 2η Ημέρα
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
09/11/2018
16:00 - 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 1η
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
10/11/2018
09:30 - 17:30
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 2η
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
13/11/2018
15:00 - 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 1η
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
14/11/2018
15:00 - 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 2η
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
23/11/2018
09:30 - 17:30
Financial Modeling & Risk Analysis using Excel | 1ή Ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
24/11/2018
09:30 - 17:30
Financial Modeling & Risk Analysis using Excel | 2ή Ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη