Αξιολόγηση Δυνατοτήτων Επιχειρήσεων

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
02/10/2019
16:00 - 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 1η ημέρα
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
03/10/2019
16:00 - 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 2η ημέρα
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
11/10/2019
09:00 - 17:00
Financial Modeling & Risk Analysis using Excel | 1ή Ημέρα
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
11/10/2019
17:00 - 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 1η ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
12/10/2019
09:00 - 17:00
Financial Modeling & Risk Analysis using Excel | 2ή Ημέρα
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
12/10/2019
09:30 - 16:30
Budgeting & Financial Planning | 2ήμερο Executive Seminar | 2η ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
08/11/2019
17:00 - 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 1η
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
09/11/2019
09:30 - 16:30
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 2η
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
13/11/2019
16:00 - 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 1η
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
14/11/2019
16:00 - 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | Ημέρα 2η
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής