Αξιολόγηση Δυνατοτήτων Επιχειρήσεων

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
02/03/2018
17:00 - 22:00
Χρήσιμα Εργαλεία για τη Μετάβαση & Εξέλιξη Στελεχών στην Οικονομική Διεύθυνση | 1η Ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
03/03/2018
09:30 - 16:30
Χρήσιμα Εργαλεία για τη Μετάβαση & Εξέλιξη Στελεχών στην Οικονομική Διεύθυνση | 2η Ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
06/03/2018
16:00 - 22:00
Χρήσιμα Εργαλεία για τη Μετάβαση & Εξέλιξη Στελεχών στην Οικονομική Διεύθυνση | 1η Ημέρα
Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ελλάδα
07/03/2018
16:00 - 22:00
Χρήσιμα Εργαλεία για τη Μετάβαση & Εξέλιξη Στελεχών στην Οικονομική Διεύθυνση | 2η Ημέρα
Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ελλάδα
16/03/2018
16:00 - 22:00
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | 1η Ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
17/03/2018
09:30 - 17:30
Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων | 2η Ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
05/05/2018
10:00 - 18:00
Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing)
Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ελλάδα
12/05/2018
10:00 - 18:00
Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing)
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
18/05/2018
14:00 - 22:00
Financial Modeling & Risk Analysis using Excel | 1ή Ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
19/05/2018
09:30 - 17:30
Financial Modeling & Risk Analysis using Excel | 2ή Ημέρα
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
05/06/2018
16:00 - 22:00
IFRS Accounting for Shipping Companies (Updated with new IFRS)
Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ελλάδα
21/06/2018
14:00 - 22:00
Financial Modeling & Risk Analysis using Excel | 1ή Ημέρα
Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ελλάδα
22/06/2018
09:30 - 17:30
Financial Modeling & Risk Analysis using Excel | 2ή Ημέρα
Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ελλάδα