Ο Εξωδικαστικός Συμβιβασμός ως μια μεγάλη Επιχειρηματική Ευκαιρία

Επόμενα Σεμινάρια

Ημερομηνία Σεμινάριο
04/03/2020
14:00 - 22:00
ΦΠΑ | Ανάλυση των Ελληνικών Διατάξεων & Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
The Golden Age of Athens, Αθήνα
07/03/2020
10:00 - 18:00
Εxcel Advanced Seminar | Level II
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
11/03/2020
16:00 - 22:00
Budgeting & Financial Planning | 2ημερο Σεμινάριο
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
18/03/2020
17:00 - 22:00
Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My Digital Accounting & Tax Application
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
19/03/2020
16:00 - 20:30
Επίκαιρο Εργατικό Σεμινάριο στην Αθήνα
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
21/03/2020
10:00 - 18:00
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Re-Brand your Sales Brand
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
28/03/2020
10:00 - 15:00
Φορολογικός Σχεδιασμός Φυσικών & Νομικών Προσώπων
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
04/04/2020
10:00 - 18:00
Excel Seminar of Principles | Level I
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής
10/04/2020
15:00 - 21:00
Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Αθήνα
Crowne Plaza Hotel, Αθήνα Αττικής