ΔΛΠ – ΔΠΧΑ

11/12/2014
Αριθμός Υποψηφίου GP93 Γιάννης Κοντός

Αριθμός Υποψηφίου GP93

Αθήνα, Ιούνιος 2014. Ξενοδοχείο Crowne Plaza. Εξετάσεις πιστοποίησης για το CertIFRS από το ICAEW.   Έχω πάρει τη θέση μου στο τραπέζι με το νούμερο 18, σύμφωνα […]
16/01/2015

Χρηματοδοτική Μίσθωση (LEASING)

Με τον Ν.4308 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» εισάγονται αρκετές νέες λογιστικές πολιτικές. Οι νέες λογιστικές πολιτικές έχουν τις ρίζες τους από τα […]
09/02/2015
Lease Back Επαναμίσθωση

SALE & LEASE BACK

Μέσα από το Blog της PROSEMINARS ξεκινήσαμε μία προσπάθεια να αποσαφηνίσουμε νέες λογιστικές πολιτικές που εισάγονται με τον Ν.4308 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες […]
24/02/2015
Επενδύσεις σε ακίνητα

Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα σύμφωνα με το ΔΛΠ 40. Τι αναφέρουν τα ΕΛΠ; Στο παρόν άρθρο θα δούμε πώς οι επενδύσεις σε ακίνητα αντιμετωπίζονταν σύμφωνα με […]
13/03/2015
Κόστος Δανεισμού

Κόστος Δανεισμού

Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε, συνοπτικά, τις δυνατότητες Κεφαλαιοποίησης Κόστους Δανεισμού. Αρχικά θα δούμε τι προέβλεπε το ΕΓΛΣ, εν συνεχεία θα αναλύσουμε τι προβλέπεται στα Διεθνή […]
16/03/2015
Γιατί Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα; Πρέπει να γνωρίζεις ifrs;

Γιατί Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα; Πρέπει να γνωρίζεις ifrs;

Οι φράσεις Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εφαρμογή ΔΛΠ στις επιχειρήσεις, Τίτλος Πιστοποίησης IFRS, ΔΠΧΑ (Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Αναφοράς) και άλλες παρόμοιες φτάνουν συχνά στα αυτά μας, μιας και […]
29/05/2015
Η λογιστική πολιτική στις οικονομικές καταστάσεις: εκτιμήσεις, λάθη και σωστή εφαρμογή

Οι λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, λάθη και σωστή εφαρμογή

Στο παρόν άρθρο, θα αναλύσουμε το λογιστικό χειρισμό μιας αλλαγής λογιστικής πολιτικής, εκτίμησης ή ενός λάθους. Αρχικά θα δούμε τι προέβλεπε το ΕΓΛΣ, εν συνεχεία θα […]
05/06/2015
Μέτοχοι: Προσοχή στις επιθετικές λογιστικές πολιτικές

Μέτοχοι: Προσοχή στις επιθετικές λογιστικές πολιτικές – Μέρος 1ο

Πριν από λίγο καιρό είχα ρωτηθεί κατά πόσο θα επιθυμούσα να συνεισφέρω μέσω της συγγραφής σχετικών άρθρων στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι η […]
09/07/2015
Μέτοχοι: Προσοχή στις επιθετικές λογιστικές πολιτικές

Μέτοχοι: Προσοχή στις επιθετικές λογιστικές πολιτικές – Μέρος 2ο

Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της ενότητας μας σε σχέση με τις επιθετικές λογιστικές πολιτικές. Στο πρώτο μέρος της ενότητας συζητήσαμε το προβληματισμό μας σε σχέση […]