Budgeting & Financial Planning

 

Cash Flow Forecasting | Executive Seminar


Η σύνταξη οικονομικών επιχειρηματικών σχεδίων και προϋπολογισμών αποτελούν ένα κεντρικό τμήμα των σύγχρονων συστημάτων Οικονομικής Διοίκησης.

Τα οικονομικά στελέχη αλλά και κάθε στέλεχος που συμμετέχει στη διαμόρφωση νέων σχεδίων, ή στην παρακολούθηση και έλεγχο των υφιστάμενων σχεδίων, θα πρέπει να γνωρίζουν τεχνικές οι οποίες θα προβλέπουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα και θα μειώνουν την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις.

Το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες στα εξής:

 • Να γνωρίζουν ποια είναι τα απαραίτητα πρωτογενή στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη ενός προϋπολογιστικού σχεδίου.
 • Να καταγράφουν και να αναλύουν τα στοιχεία με δομημένο τρόπο.
 • Να αναγνωρίζουν ποιες είναι οι κρίσιμες μεταβλητές.
 • Να προβλέπουν με περισσότερη ακρίβεια το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
 • Να προβλέπουν τις ταμειακές ροές των προγραμμάτων.
 • Να δημιουργούν σενάρια και ανάλυση ευαισθησίας, δίνοντας εναλλακτικές τιμές στις κρίσιμες μεταβλητές.
 • Να αξιολογούν τον κίνδυνο που εμπεριέχεται σε κάθε σχέδιο.

Απευθύνεται σε:

 • Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
 • Ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές & οικονομολόγους
 • Στελέχη όλων των διευθύνσεων μίας επιχείρησης που συμμετέχουν ενεργά στη σύνταξη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού.

Εκπαιδευτικό Υλικό:

Θα δοθεί Εκπαιδευτικό Υλικό & Βεβαίωση Συμμετοχής.

Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής

ΑΘΗΝΑ

Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 | 16.00-22.00

&

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 | 16.00-22.00

Radisson Blu Park Hotel
Λ.Αλεξάνδρας 10, Αθήνα

Εισηγητής:

Γιώργος Χαραλαμπίδης

Σύμβουλος επιχειρήσεων

σε θέματα Στρατηγικής Οικονομικής Διοίκησης


Θεματολογία:

 • Προγραμματισμός και Στρατηγικός Σχεδιασμός.
 • Βήματα Διαμόρφωσης Εταιρικής Στρατηγικής.
 • Το Budget ως εργαλείο υλοποίησης της Εταιρικής Στρατηγικής.
 • Ανάλυση των βασικών οικονομικών μεγεθών Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης (Ενεργητικό, Παθητικό, Έσοδα, Έξοδα)
 • Καθορισμός επιχειρησιακών Στόχων και Καταμερισμός Ευθυνών.
 • Διαδικασία κατάρτισης Προϋπολογισμού.
 • Προϋπολογισμός Πωλήσεων.
 • Προϋπολογισμός αγορών Εμπορευμάτων.
 • Προϋπολογισμός Α' & Β' Υλών παραγωγής.
 • Προϋπολογισμός Άμεσης εργασίας Παραγωγής.
 • Προϋπολογισμός Γ.Β.Ε. παραγωγής.
 • Προϋπολογισμός Εξόδων Διοίκησης & Διάθεσης.
 • Μέθοδοι πρόβλεψης Εσόδων & Εξόδων.
 • Χρήση Στατιστικών μεθόδων Πρόβλεψης. (συντ/της συσχέτισης, γραμμική παλινδρόμηση, κλπ)
 • Κατάρτιση προγράμματος επενδυτικών δαπανών.

 • Καθορισμός Πιστωτικής πολιτικής Προμηθευτών.
 • Καθορισμός αναγκών σε Κεφάλαιο Κίνησης.
 • Υπολογισμός χρηματοοικονομικών Εξόδων.
 • Σύνταξη προϋπολογιστικής κατάστασης λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
 • Σύνταξη προϋπολογιστικού Ισολογισμού.
 • Σύνταξη κατάστασης μηνιαίων Ταμειακών Ροών.
 • Τρόποι Βελτίωσης των Ταμειακών Ροών.
 • Ανάλυση του Νεκρού Σημείου.
 • Ανάλυση της ευαισθησίας του Προϋπολογισμού και των Ταμειακών Ροών, σε μεταβολές Κρίσιμων Μεταβλητών.(ύψος πωλήσεων, πιστωτική πολιτική πελατών κλπ)
 • Παρακολούθηση υλοποίησης του προϋπολογισμού & ελέγχουν των αποκλίσεων.

Είπαν για το Σεμινάριο...

 • Γ.Π.
  Έμπειρος με θεωρητική και επαγγελματική κατάρτιση, με ικανότητα μεταδοτικότητας και ανάλυσης των θεμάτων.
  Γ.Π.
  ISS AE
 • Α.Δ.
  Πολύ έμπειρος εισηγητής και πρόθυμος να βοηθήσει
  Α.Δ.
  Οικονομολόγος
 • Σ.Κ.
  Πολύ οργανωτικός με καλή επικοινωνία.
  Σ.Κ.
  ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ
 • Α.Κ.
  Άριστη ροή και μεταδοτικότητα από τον εισηγητή
  Α.Κ.
  ΣΟΛ ΑΕ
 • Δ.Μ.
  Μεταδοτικότητα και πολύ καλά δομημένη παρουσίαση και εξαιρετική διαχείριση χρόνου.
  Δ.Μ.
  ΣΟΛ ΑΕ
 • Ν.Σ.
  Πολύ επικοινωνιακός ο εισηγητής, πολύ ενδιαφέρον το σεμινάριο.
  Ν.Σ.
  FOODWEALTH
 • Μ.Λ.
  Εισηγητής με Βαθιά γνώση, εστιάζει στο σημαντικό, πολλά παραδείγματα.
  Μ.Λ.
  INTRACOM-TELECOM
 • Α.Η.
  Εισηγητής: Γνώστης της αγοράς και θεωρητικό υπόβαθρο. Διοργάνωση: Πολύ φιλικοί και άρτια εξυπηρέτηση.
  Α.Η.
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ
 • Δ.Α.
  Απλοποίησε ένα δύσκολο θέμα και κατάφερε να το κάνει απόλυτα κατανοητό.
  Δ.Α.
  Λογίστρια - Φοροτεχνικός
 • Ο.Γ.
  Πολύ καλή οργάνωση, αρτιότητα μεταδοτικότητα, εξειδικευμένες γνώσεις.
  Ο.Γ.
  ΑΝΑΔΟΜΩ ΙΚΕ
 • Σ.Π.
  Πολύ μεταδοτικός και αναλυτικός.
  Σ.Π.
  MILKRO HELLAS PUBLISHER SERVICES LTD
 • Χ.Χ.
  Πολύ μεταδοτικός και με μεγάλο ενδιαφέρον. Καλύτερα από ότι περίμενα.
  Χ.Χ.
  ΕΥΔΑΠ ΑΕ
 • Μ.Μ.
  Πολύ μεταδοτικός,  με ωραίο κατανοητό λόγο, άμεσος και με ικανότητα διαχείρισης του χρόνου.
  Μ.Μ.
  ΙΤΕ
 • Ι.Α.
  Πάρα πολύ καλή θεωρητική κατάρτιση καθώς επίσης και πρακτική, καθώς είναι άνθρωπος της αγοράς. Εξαιρετικός στην μεταδοτικότητα
  Ι.Α.
  Οικονομολόγος
 • Μ.Β.
  Αναλυτικός, μεταδοτικός και πρόθυμος να εξηγήσει οποιαδήποτε απορία
  Μ.Β.
  Λογίστρια
 • Π.Κ.
  Πολύ καλό με πολλές πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό
  Π.Κ.
  Διευθυντής Λογιστηρίου
 • Ν.Δ.
  Εντυπωσιασμένος από την εξειδίκευση και την αναλυτική γνώση των υποπεριπτώσεων
  Ν.Δ.
  Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής
 • Σ.Α.
  Εξαιρετικός και φοβερά καταρτισμένος (τεχνικά)
  Σ.Α.
  Οικονομικός Διευθυντής
 • Χ.Μ.
  Το Σεμινάριο περιελάμβανε όλες τις βασικές έννοιες της ενότητας, με πολύ καλά παραδείγματα
  Χ.Μ.
  Λογίστρια
 • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  Πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο. Έμαθα αρκετά πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα. Ήταν ένας τομές που γνώριζα ελάχιστα  πράγματα και νομίζω έμαθα αρκετά. Ο εισηγητής έχει πάρα πολλές γνώσεις.
  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • ΣΙΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Γνώστης του αντικειμένου, μεταδοτικός, δεκτικός σε απορίες
  ΣΙΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΠΑΡΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  Πολύ κατανοητός, με στόχο, πολύ καλό υλικό
  ΠΑΡΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 • ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Εξειδικευμένο σεμινάριο με έμπειρο εισηγητή.
  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αξία Σεμιναρίου:

Early Bird Offer:*

360€/ συμμετοχή

Ολιγομελές Τμήμα 

295€/ συμμετοχή

*ισχύει για δηλώσεις εγγραφής έως την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

Φόρμα Ενδιαφέροντος: Budgeting & Financial Planning | Αθήνα

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.