Γιώργος Τζίφας

28/03/2016

Η Συμπλήρωση του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου και οι φορολογικές υποχρεώσεις σε ότι αφορά την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών εκπνέουν την 30η Απριλίου 2016. Η εκπλήρωση της […]
11/12/2015
Πρόστιμα στις Ενδοομιλικές Συναλλαγές: Οι αλλαγές και οι νέες ρυθμίσεις

Πρόστιμα στις Ενδοομιλικές Συναλλαγές: Οι αλλαγές και οι νέες ρυθμίσεις

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/20.11.2015 δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Εδώ εξηγούμε τις αλλαγές στα πρόστιμα των ενδοομιλικών συναλλαγών […]
09/07/2015
Προσδιορισμός Ενδοτεταρτημοριακού Εύρους

Προσδιορισμός Ενδοτεταρτημοριακού Εύρους

Την Παρασκευή 03.07.2015, δύο μήνες μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα και κατάρτισης του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών, εκδόθηκε η ΠΟΛ 1142/2.7.2015 […]
29/05/2015
Η λογιστική πολιτική στις οικονομικές καταστάσεις: εκτιμήσεις, λάθη και σωστή εφαρμογή

Οι λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, λάθη και σωστή εφαρμογή

Στο παρόν άρθρο, θα αναλύσουμε το λογιστικό χειρισμό μιας αλλαγής λογιστικής πολιτικής, εκτίμησης ή ενός λάθους. Αρχικά θα δούμε τι προέβλεπε το ΕΓΛΣ, εν συνεχεία θα […]
06/04/2015
Transfer Pricing: Τα 6 δεδομένα που πρέπει να ξέρεις για την ενδοομιλική ισορροπία του Ομίλου

Transfer Pricing: Τα 7 δεδομένα που πρέπει να ξέρεις για την ενδοομιλική ισορροπία του Ομίλου

Το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων και των ελεγκτικών αρχών αυξάνεται ολοένα και περισσότερο στον τομέα τον ενδοομιλικών τιμολογήσεων. Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων καλούνται να εξασφαλίσουν ενδοομιλική ισορροπία […]
13/03/2015
Κόστος Δανεισμού

Κόστος Δανεισμού

Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε, συνοπτικά, τις δυνατότητες Κεφαλαιοποίησης Κόστους Δανεισμού. Αρχικά θα δούμε τι προέβλεπε το ΕΓΛΣ, εν συνεχεία θα αναλύσουμε τι προβλέπεται στα Διεθνή […]
24/02/2015
Επενδύσεις σε ακίνητα

Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα σύμφωνα με το ΔΛΠ 40. Τι αναφέρουν τα ΕΛΠ; Στο παρόν άρθρο θα δούμε πώς οι επενδύσεις σε ακίνητα αντιμετωπίζονταν σύμφωνα με […]
09/02/2015
Lease Back Επαναμίσθωση

SALE & LEASE BACK

Μέσα από το Blog της PROSEMINARS ξεκινήσαμε μία προσπάθεια να αποσαφηνίσουμε νέες λογιστικές πολιτικές που εισάγονται με τον Ν.4308 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες […]
16/01/2015

Χρηματοδοτική Μίσθωση (LEASING)

Με τον Ν.4308 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» εισάγονται αρκετές νέες λογιστικές πολιτικές. Οι νέες λογιστικές πολιτικές έχουν τις ρίζες τους από τα […]