Θεοφάνης Γιώτης

08/05/2017

AGILE as an Organizational Change Agent

Σύμφωνα με τον golden circle του Simon Sinek,  στην ζωή μας απαντούμε σε 3 ερωτήσεις: WHY, HOW, WHAT. To WHY είναι ο λόγος για τον οποίο […]