Αθανάσιος Γκόλιαρας

19/06/2015
Φορολόγηση περιστασιακά απασχολουμένων βάσει Ν. 4172/2013

Φορολόγηση περιστασιακά απασχολουμένων βάσει Ν. 4172/2013

Όπως είναι γνωστό ο Νόμος 4172/2013 είναι ο ισχύων από 01/01/2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και έχει αλλάξει άρδην τη λογική που αναγνωρίζεται και φορολογείται ένα εισόδημα. […]
16/03/2015
Γιατί Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα; Πρέπει να γνωρίζεις ifrs;

Γιατί Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα; Πρέπει να γνωρίζεις ifrs;

Οι φράσεις Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εφαρμογή ΔΛΠ στις επιχειρήσεις, Τίτλος Πιστοποίησης IFRS, ΔΠΧΑ (Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Αναφοράς) και άλλες παρόμοιες φτάνουν συχνά στα αυτά μας, μιας και […]