Γιάννης Αραμπαζής

14/11/2014
Τα φωτεινά μπαλόνια, ως αναπαράσταση του τείχους του Βερολίνου

ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΥΝΟΡΟ: 25 Χρόνια από την πτώση του τείχους

Στις 13 Αυγούστου 1961, στο Ζενίθ του «ψυχρού πολέμου» ανάμεσα στον Ανατολικό και το δυτικό μπλοκ, έγινε και ανέγερση του τείχους του Βερολίνου από το κομμουνιστικό […]