Γιώργος Δρούγκας

05/02/2016
Εκπιπτομενες και μη επιχειρηματικες δαπανες

Εκπιπτόμενες και μη επιχειρηματικές δαπάνες σύμφωνα με τον ΚΦΕ

Η φορολογική περίοδος 2015, ουσιαστικά, έχει παρέλθει και οι συνάδελφοι λογιστές έχουμε αρχίσει να διερευνούμε τις διατάξεις του ΚΦΕ και των λιγοστών ερμηνευτικών που έχουν εκδοθεί […]
06/03/2015
Η φορολόγηση της παροχής σε είδος από την παραχώρηση κατοικίας σε στελέχη επιχειρήσεων

Η φορολόγηση της παροχής σε είδος από την παραχώρηση κατοικίας σε στελέχη επιχειρήσεων

με βάση το νέο Κ.Φ.Ε 4172/2013 Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4172/2013 και την ερμηνευτική  ΠΟΛ.1219/6.10.2014, που αναφέρεται στις παροχές σε είδος και εξειδίκευσε πως  φορολογείται η […]