Οι αποδείξεις που χρειάζονται να καταθέσουμε για τις δηλώσεις 2015

Σημειώσεις για την Φορολογική Αντιμετώπιση των Αποσβέσεων και των Προβλέψεων για ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ Απαιτήσεις.
Δωρεάν eBook με σημειώσεις για την φορολογική αντιμετώπιση των αποσβέσεων και των προβλέψεων για Επισφαλείς Απαιτήσεις
06/04/2015
EXCEL Tip: Πώς να βάλεις 2+ άξονες σε ένα γράφημα
EXCEL Tip: Πώς να βάλεις 2+ άξονες σε ένα γράφημα
17/04/2015
Οι αποδείξεις που χρειάζονται να καταθέσουμε για με τις δηλώσεις 2015.

Πλησιάζοντας για μια ακόμη φορά η ημερομηνία για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων, πολλοί φορολογούμενοι  άρχισαν να ψάχνουν τα διάφορα έγγραφα που πρέπει να έχουν για να συμπληρώσουν σωστά την φορολογική τους δήλωση. Ψάχνουν ακόμη και τις αποδείξεις που είναι αναγκαίες για να έχουν την απαιτούμενη έκπτωση από τα εισοδήματα τους.

Να θυμίσουμε ότι την έκπτωση αυτή την έχουν μόνο οι φορολογούμενοι,  που έχουν εισοδήματα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις ή όσοι φορολογούνται με αυτή την κλίμακα, δηλαδή όσοι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1047/12/2/2015 που αφορά , όπως λέει και ο τίτλος της «ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ. Β’ ΚΑΙ ΣΤ’ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4172/2013» δηλαδή τα γνωστά μας μπλοκάκια.

[av_icon_box position=’top’ boxed=” icon=’ue81c’ font=’entypo-fontello’ title=’υπάρχει υποχρέωση να καταθέσουμε αποδείξεις και φέτος;’ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=”]

ΝΑΙ

καταθέτουμε μαζί με την δήλωση και αποδείξεις που αντιστοιχούν στο 10% του εισοδήματος μας.
[/av_icon_box]

Σχετικά για την υποχρέωση αυτή μπορούμε να βρούμε στις ΠΟΛ.1070/7.3.2014 και  ΠΟΛ.1090/2.4.2014, που αφορούν την συγκέντρωση αποδείξεων για τα εισοδήματα του 2014.

Οι αποδείξεις  αφορούν  όλα τα εισοδήματα του 2014 (Φορολογικές δηλώσεις 2015);

Όπως πολλές φορές έχουμε γράψει, τα εισοδήματα του 2014 θα φορολογηθούν, ανάλογα με την πηγή τους.

Η υποχρέωση της συλλογής αποδείξεων δαπανών συνολικής αξίας μέχρι 10% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος εξακολουθεί να ισχύει και το 2014, αλλά μόνο για τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, συντάξεις κ.λ.π.).

Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφ’ όσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.

Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν αλλάξει πλέον οι κατηγορίες που δεν πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις .

ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. (Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή, υπάλληλοι του Εμπορικού καιΒιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπάλληλοι του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων, υπάλληλοι της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας ΕνώσεωνΓεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στιςΒρυξέλλες)
Όσοι στρατιωτικοί υπηρετούν στο εξωτερικό.
Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας
Όσοι διαμένουν σε ψυχιατρικά καταστήματα
Φυλακισμένοι

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]

Ποιο είναι το ύψος των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρωθεί ανά εισόδημα;

Όπως είπαμε το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται στο 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου που δηλώθηκε με την εμπρόθεσμη δήλωση του. Το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να προσκομισθεί δεν μπορεί να υπερβεί τις 10.500,00 ευρώ.

[av_font_icon icon=’ue856′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=’ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ’ link=” linktarget=” size=’40px’ position=’center’ color=”][/av_font_icon]

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Εισόδημα 20.000,00

Επί Συντελεστή 10%

Απαιτούμενο ποσό δαπανών 2.000,00

[av_hr class=’invisible’ height=’15’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’0px’ custom_margin_bottom=’0px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_icon_box position=’left’ boxed=” icon=’ue864′ font=’entypo-fontello’ title=’ΠΡΟΣΟΧΗ’ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=”]
Σε περίπτωση συζύγων οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφ’  όσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.
[/av_icon_box]

[av_hr class=’invisible’ height=’15’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’0px’ custom_margin_bottom=’0px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_icon_box position=’left’ boxed=” icon=’ue860′ font=’entypo-fontello’ title=’Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΛ.1070/7.3.2014′ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=”]

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος ΠΟΛ.1070/7.3.2014, “Προκειμένου το ποσό μείωσης φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 να διατηρηθεί ακέραιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ιδίου νόμου, ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος.

Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται γίνεται αποδεκτό μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζεται συνολικά και για τους δύο συζύγους και επιμερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό εισόδημα.”
[/av_icon_box]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]

Αν δεν συγκεντρώσουμε τον απαιτούμενο αριθμό αποδείξεων έχουμε κάποια επιβάρυνση;

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος ΠΟΛ.1070/7.3.2014 «Ο προηγούμενος επιμερισμός εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο υπόχρεος και η σύζυγος δηλώνουν εισόδημα το οποίο φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αγορών, η θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις 10.500 ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22% και το ποσό που προκύπτει προσαυξάνει το φόρο.»

Συνεπώς αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου είναι μικρότερο από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς.

Στο παράδειγμα που αναφέραμε, για εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται 2.000 αποδείξεις.

Αν ο φορολογούμενος καταθέσει 1.000 αποδείξεις, δηλαδή 1.000 λιγότερες , τότε πέρα από τον φόρο που θα πληρώσει , θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 1.000 Χ22% = 220 ευρώ επιπλέον.

 [av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]

Μαζεύουμε όλες τις αποδείξεις;

Στις δαπάνες αυτές (ισχύος της μείωσης φόρου), περιλαμβάνονται αγαθά και υπηρεσίες που ορίζονται στην ταξινόμηση για το Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) :

 • α) Ομάδες 1, 2, 3, 4 (μόνο υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας).
 • β) Ομάδες 5, 7 (μόνο μεταφορές πραγμάτων, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου – μοτοσυκλέτας, ανταλλακτικά αυτοκινήτου, λιπαντικά – αντιψυκτικά, μίσθωση ταξί, καύσιμα οχήματος).
 • γ) Ομάδα 9 (εκτός από εισφορές Ε.Ρ.Τ. και συνδρομητικής τηλεόρασης).
 • δ) Ομάδα 10 (μόνο δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών).
 • ε) Ομάδες 11 και 12 (εκτός κάθε είδους ασφάλισης).

Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνονται:

 • οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, καθώς και αποδείξεις για την αγορά φαρμάκων και φαρμακευτικών εργαλείων .
 • η καταβαλλόμενη διατροφή, που δεν αποτελεί πλέον φορολογητέο εισόδημα για τον/την λαμβάνοντα
 • οι δωρεές και
 • οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]

Ποιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

01-12 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

01 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

01.1 Τρόφιμα

01.1.1 Ψωμί και δημητριακά

01.1.2 Κρέας

01.1.3 Ψάρια

01.1.4 Γάλα, τυριά και αυγά

01.1.5Έλαια και λίπη

01.1.6 Φρούτα

01.1.7 Λαχανικά

01.1.8 Ζάχαρη, μαρμελάδα, μέλι, σιρόπια, σοκολάτα και ζαχαρωτά

01.1.9 Προϊόντα διατροφής π.δ.κ.α.

01.2 Μη αλκοολούχα ποτά

01.2.1 Καφές, τσάι και κακάο

01.2.2 Μεταλλικά νερά, αναψυκτικά και χυμοί φρούτων και λαχανικών

02 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ

02.1 Αλκοολούχα ποτά

02.1.1 Αποστάγματα

02.1.2 Κρασί

02.1.3 Μπύρα

02.2 Καπνός

02.2.0 Καπνός

03 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

03.1 Είδη ένδυσης

03.1.1 Υλικά για ενδύματα

03.1.2 Ενδύματα

03.1.3 Λοιπά είδη ένδυσης και εξαρτήματά τους

03.1.4 Στεγνό καθάρισμα, επιδιόρθωση και ενοικίαση ενδυμάτων

03.2 Είδη υπόδησης

03.2.1/2 Παπούτσια και άλλα είδη υπόδησης, συμπεριλαμβανομένης της επιδιόρθωσης και ενοικίασης υποδημάτων

04 ΣΤΕΓΑΣΗ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

04.1 Πραγματικά μισθώματα για στέγαση

04.1.1/2 Πραγματικά μισθώματα που καταβάλλουν οι ένοικοι περιλαμβανομένων των άλλων πραγματικών μισθωμάτων

04.3 Τακτική συντήρηση και επισκευή κατοικιών

04.3.1 Προϊόντα για την τακτική συντήρηση και επισκευή κατοικιών

04.3.2 Υπηρεσίες για την τακτική συντήρηση και επισκευή κατοικιών

04.4 Ύδρευση και διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με τις κατοικίες

04.4.1 Ύδρευση

04.4.2 Αποκομιδή απορριμμάτων

04.4.3 Αποχέτευση

04.4.4 Άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τις κατοικίες π.δ.κ.α.

04.5 Ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμο αέριο και άλλα καύσιμα

04.5.1 Ηλεκτρικό ρεύμα

04.5.2 Φυσικό αέριο

04.5.3 Υγρά καύσιμα

04.5.4 Στερεά καύσιμα

04.5.5 Θερμική ενέργεια

Από την παραπάνω ομάδα  (μόνο υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας),

Δηλαδή δεν περιλαμβάνονται στις εκπιπτόμενες αποδείξεις:

Στέγαση

Ενοίκια κατοικιών

Ύδρευση – Αποχέτευση

Δημοτικά τέλη

Υπηρεσίες κοινοχρήστων

Συντήρηση ανελκυστήρα

Κηπουρός

Καθαρισμός πολυκατοικίας

Απόφραξη κεντρικής αποχέτευσης

Συντήρηση καυστήρα

Ηλεκτρικό ρεύμα

Υγραέριο – Φυσικό αέριο

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Κάρβουνα – καυσόξυλα

05 ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

05.1 Έπιπλα, διακοσμητικά είδη, τάπητες και άλλα καλύμματα δαπέδου

05.1.1 Έπιπλα και διακοσμητικά είδη

05.1.2 Τάπητες και άλλα καλύμματα δαπέδου

05.1.3 Επισκευή επίπλων, διακοσμητικών ειδών και καλυμμάτων δαπέδου

05.2 Υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης

05.2.0 Υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης

05.3 Οικιακές συσκευές

05.3.1/2 Μεγάλες οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές ή μη, και μικρές ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

05.3.3 Επισκευή οικιακών συσκευών

05.4 Υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης

05.4.0 Υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης

05.5 Εργαλεία και εξοπλισμός για το σπίτι και τον κήπο

05.5.1/2 Μεγάλα εργαλεία και εξοπλισμός και μικρά εργαλεία και διάφορα εξαρτήματα

05.6 Αγαθά και υπηρεσίες για συνήθη οικιακή συντήρηση

05.6.1 Μη διαρκή οικιακά είδη

05.6.2 Οικιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες οικιακής μέριμνας

07 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

07.1 Αγορά οχημάτων

07.1.1 Αυτοκίνητα

07.1.2/3/4 Μοτοσικλέτες, ποδήλατα και ζωήλατα οχήματα

07.2 Χειρισμός εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς

07.2.1 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς

07.2.2 Καύσιμα και λιπαντικά εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς

07.2.3 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς

07.2.4 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς

07.3 Υπηρεσίες μεταφορών

07.3.1 Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

07.3.2 Οδικές μεταφορές επιβατών

07.3.3 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

07.3.4 Μεταφορές επιβατών, θαλάσσιες και σε εσωτερικές πλωτές οδούς

07.3.5 Συνδυασμένες μεταφορές επιβατών

07.3.6 Άλλες υπηρεσίες μεταφορών που αγοράζει ο καταναλωτής

Από την παραπάνω κατηγορία  (μόνο μεταφορές πραγμάτων, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου-μοτοσικλέτας, ανταλλακτικά αυτοκινήτου, λιπαντικά-αντιψυκτικό, μίσθωση ταξί, καύσιμα οχήματος),

Δηλαδή δεν περιλαμβάνονται στις εκπιπτόμενες αποδείξεις:

Μεταφορές – Επικοινωνίες

Αγορά αυτοκινήτων

Αγορά μοτοσικλετών

Αγορά σκαφών αναψυχής

Τέλη κυκλοφορίας

Διόδια

Εισιτήρια σε τρένα, αεροπλάνα, πλοία αστικές συγκοινωνίες

09 ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

09.1 Οπτικοακουστικός και φωτογραφικός εξοπλισμός και εξοπλισμός επεξεργασίας πληροφοριών

09.1.1 Εξοπλισμός για τη λήψη, την εγγραφή και την αναπαραγωγή ήχου και εικόνων

09.1.2 Φωτογραφικός και κινηματογραφικός εξοπλισμός και οπτικά όργανα

09.1.3 Εξοπλισμός επεξεργασίας πληροφοριών

09.1.4 Μέσα εγγραφής

09.1.5 Επισκευή οπτικοακουστικού και φωτογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών

09.2 Άλλα σημαντικά διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού

09.2.1/2 Σημαντικά διαρκή αγαθά αναψυχής κλειστών και ανοικτών χώρων, περιλαμβανομένων των μουσικών οργάνων

09.2.3 Συντήρηση και επισκευή άλλων σημαντικών διαρκών αγαθών αναψυχής και πολιτισμού

09.3 Άλλα είδη και εξοπλισμός αναψυχής, κήποι και ζώα συντροφιάς

09.3.1 Παιχνίδια και χόμπι

09.3.2 Εξοπλισμός για αθλητισμό, κατασκήνωση και αναψυχή στο ύπαιθρο

09.3.3 Κήποι, φυτά και λουλούδια

09.3.4/5 Ζώα συντροφιάς και σχετικά προϊόντα περιλαμβανομένων των κτηνιατρικών και άλλων υπηρεσιών για ζώα συντροφιάς

09.4 Ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες

09.4.1 Ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες

09.4.2 Πολιτιστικές υπηρεσίες

09.5 Εφημερίδες, βιβλία και χαρτικά είδη

09.5.1 Βιβλία

09.5.2 Εφημερίδες και περιοδικά

09.5.3/4 Διάφορα έντυπα και χαρτικά είδη και είδη σχεδίου

09.6 Οργανωμένες διακοπές

09.6.0 Οργανωμένες διακοπές

(εκτός από εισφορές ΕΡΤ και συνδρομητικής τηλεόρασης),

10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

10.x Εκπαίδευση πριν από την πρωτοβάθμια και πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μετά την δευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση, και εκπαίδευση που δεν κατατάσσεται σε επίπεδο

10.x.0 Εκπαίδευση πριν από την πρωτοβάθμια και πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μετά την δευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση, και εκπαίδευση που δεν κατατάσσεται σε επίπεδο

(Από την παραπάνω κατηγορία μόνο δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών),

Δηλαδή δεν περιλαμβάνονται στις εκπιπτόμενες αποδείξεις:

Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων

11 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

1.1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας

11.1.1 Εστιατόρια, καφενεία και παρόμοια καταστήματα

11.1.2 Καντίνες

11.2 Υπηρεσίες καταλυμάτων

11.2.0 Υπηρεσίες καταλυμάτων

12 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

12.1 Προσωπική μέριμνα

12.1.1 Κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής μέριμνας

12.1.2/3 Ηλεκτρικές συσκευές προσωπικής μέριμνας και άλλες συσκευές, είδη και προϊόντα προσωπικής μέριμνας

12.3 Προσωπικά είδη π.δ.κ.α.

12.3.1 Κοσμήματα και ρολόγια κάθε είδους

12.3.2 Άλλα προσωπικά είδη

12.4 Κοινωνική προστασία

12.4.0 Κοινωνική προστασία

12.5 Ασφαλίσεις

12.5.2 Ασφαλίσεις σχετικές με την κατοικία

12.5.3 Ασφαλίσεις σχετικές με την υγεία

12.5.4 Ασφαλίσεις σχετικές με τις μεταφορές

12.5.5 Άλλες ασφαλίσεις

12.6 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

12.6.2 Άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

12.7 Άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α.

12.7.0 Άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α.

Δεν περιλαμβάνονται στις εκπιπτόμενες αποδείξεις από την κατηγορία αυτή :

Ασφάλιση κατοικίας

Ασφάλιση υγείας

Ασφάλιστρα αυτοκινήτου – δικύκλων

Άλλες ασφαλίσεις

Φωτοβολταϊκά

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]

Ακόμη δεν περιλαμβάνονται στις αποδείξεις:

Στις δαπάνες αυτές (ισχύος της μείωσης φόρου), δεν περιλαμβάνονται :

 • α) Οι δαπάνες που προβλέπονται στα άρθρα  18. Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες
  και 19. Μειώσεις φόρου για δωρεές (μειώσεις φόρου)
 • β) Οι δαπάνες που προβλέπονται στα άρθρα 31. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
  και 32. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων)

Ακόμη δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες:

Σταθερή τηλεφωνία

Κινητή τηλεφωνία

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Σημειώνουμε ότι οι παρακάτω υπηρεσίες και υλικά μπαίνουν στις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και μειώνουν το φόρο εισοδήματος

Υγεία

Φάρμακα

Φαρμακευτικά προϊόντα (π.χ. θερμόμετρο, οινόπνευμα)

Θεραπευτικές συσκευές (π.χ. ακουστικά βαρηκοΐας, συσκευή μέτρ. ζαχάρου, πιεσόμετρο)

Ιατρικές υπηρεσίες

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Φυσιοθεραπεία

Μικροβιολογική εξέταση

Ακτινογραφία

Υπέρηχος

Τεστ ΠΑΠ – Μαστογραφία

Νοσοκομειακή περίθαλψη

Αποκλειστική νοσοκόμα

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]

Αν έχω εισόδημα από άλλη πηγή πρέπει να μαζέψω αποδείξεις;

Ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες, εμποροβιοτέχνες δεν έχουν πλέον καμία υποχρέωση να ζητούν και να μαζεύουν αποδείξεις.

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]

Έχω εισοδήματα από μισθό και ενοίκια τι αποδείξεις πρέπει να μαζέψω;

Αν κάποιος φορολογούμενος έχει εισοδήματα από διαφορετικές πηγές είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αποδείξεις το 10% το εισοδήματος που προέρχεται από μισθό ή σύνταξη.

Αν για παράδειγμα ένας συνταξιούχος έχει 6.000 ευρώ από σύνταξη και 3.600 ευρώ (300Χ12), από ενοίκια οι αποδείξεις που θα πρέπει να προσκομίσει είναι 600 ευρώ (6.000 Χ 10%).

[av_hr class=’invisible’ height=’30’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ

Από τον Απόστολο Αλωνιάτη

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

Είναι αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών. Έχει συμμετάσχει σε επιτροπές του υπουργείου Οικονομικών. Σήμερα είναι μέλος της διαρκούς επιτροπής για την εφαρμογή των ΕΛΠ.
Από το 2009 διδάσκει στο συγχρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα του ΚΕΚ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).
Ασχολείται με την συγγραφή βιβλίων και άρθρων πάνω σε θέματα φορολογίας και μεμονωμένα και ως υπεύθυνος της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρίας PROSVASIS AEBE. Έχει συμμετάσχει σε πολλά οικονομικά και φορολογικά συνέδρια ως εισηγητής.

Δες το προφίλ του εδώ