Το πλαίσιο του DipIFR

Το DipIFR με την Pro Seminars

Το πλαίσιο, οι λεπτομέρειες, ο ACCA
Το πλαίσιο του DipIFR

Η  δομή του Diploma in International Financial Reporting (DipIFR) στηρίζεται στην επιστημονική κατάρτιση και πρακτική γνώση των υποψηφίων μέσω των πτυχίων τους στην Λογιστική & Οικονομική επιστήμη, καθώς και στη σχετική εργασιακή τους εμπειρία. Η διδακτέα ύλη εισάγει τους υποψήφιους στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο της Λογιστικής και στο μηχανισμό δημιουργίας των διεθνών προτύπων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των εννοιολογικών και τεχνικών γνώσεων των υποψηφίων στη Χρηματοοικονομική Λογιστική και την εναρμόνισή τους με τις απαιτήσεις των διεθνών επαγγελματικών προτύπων αναφοράς και κανονισμών.  Επίσης, το DipIFR παρέχει τις εξειδικευμένες γνώσεις εφαρμογής των κανόνων και των αρχών της Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, ακολουθώντας έτσι τις διεθνείς εξελίξεις της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Στόχος του DipIFR είναι να παρέχει σε λογιστές και αποφοίτους, που κατέχουν τα σχετικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία, πρακτική και λεπτομερή γνώση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και πως αυτά ερμηνεύονται και εφαρμόζονται. Σκοπός του DipIFR Το πρόγραμμα DipIFR σκοπεύει να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες ώστε με την ολοκλήρωσή του, να είναι σε θέση:
 • Να κατανοήσουν και να εξηγήσουν τη δομή του επαγγελματικού αλλά και του εννοιολογικού πλαισίου της λογιστικής σε διεθνές επίπεδο.
 • Να εφαρμόσουν τα σχετικά πρότυπα αναφοράς στις οικονομικές καταστάσεις.
 • Να κατανοήσουν τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων αλλά και των σχετικών σημειώσεων.
 • Να προετοιμάσουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ομίλων (εξαιρουμένων των ενοποιημένων καταστάσεων ταμειακών ροών), συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών, συγγενών επιχειρήσεων και κοινοπραξιών.

Η δομή του DipIFR

To DipIFR είναι ένα πρόγραμμα που διδάσκεται εξ’ ολοκλήρου με την διδακτέα ύλη και τους κανονισμούς του ACCA. Η διδασκαλία είναι στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό υλικό, τα βιβλία, το εγχειρίδιο, τα past papers, οι ασκήσεις καθώς και οι τελικές εξετάσεις, είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα DipIFR διεξάγεται σε 100 ώρες που κατανέμονται σε 8 Modules.
Πραγματοποιείται ημέρες Παρασκευή και Σάββατο.
Σημαντικό ότι έχουμε προβλέψει την διενέργεια 2 performance tests καθώς επίσης και ένα τελικό τεστ προσομοίωσης σε συνθήκες εξεταστικής διαδικασίας (mock exam) στο 8ο module.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κάθε Δεκέμβριο ή Ιούνιο σε προκαθορισμένες από τον ACCA ημερομηνίες.
Θα λάβεις όλες τις σχετικές οδηγίες από την ομάδα της ProSeminars στην διάρκεια των μαθημάτων.

Δες αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία των εξετάσεων σε αυτή τη σελίδα.

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

DipIFRS ProSeminars Ο ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) είναι ένα παγκόσμιο σώμα επαγγελματιών Λογιστών. Ο ACCA προσφέρει εφόδια και δεξιότητες καθώς και την προοπτική σε όποιον επιθυμεί μια καριέρα αξιώσεων στη λογιστική, τα οικονομικά και τη διοίκηση. Ο ACCA υποστηρίζει 178.000 μέλη και 455.000 φοιτητές σε 180 χώρες, βοηθώντας τους να αναπτύξουν επιτυχημένες καριέρες στον οικονομικό τομέα παρέχοντάς τους, τις απαιτούμενες από κάθε εργοδότη, ικανότητες. Ο ACCA δραστηριοποιείται μέσω ενός δικτύου 91 σημείων και κέντρων και σε περισσότερες από 8.500 εγκεκριμένες επιχειρήσεις σε όλη την υφήλιο, οι οποίες προσφέρουν υψηλό επίπεδο μάθησης και ανάπτυξης εργαζομένων.

Μάθε περισσότερα για τον ACCA:  http://www.accaglobal.com/

H αξία του προγράμματος DipIFR

Η αξία παρακολούθησης και προετοιμασίας του προγράμματος DipIFR  με την Pro Seminars διαμορφώνεται ως εξής:
    • Παρακολούθηση προγράμματος 2.250€
    • ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017: ~ £185
Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει:
  1. Παρακολούθηση μαθημάτων συνολικής διάρκειας 100 Ωρών
  2. Pro Seminars DipIFR Manual
  3. ACCA DipIFR BPP Book
  4. Past papers και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό
  5. ACCA DipIFR BPP Passcards
  6. ACCA DipIFR BPP Revision Kit
Το πρόγραμμα DipIFR επιδοτείται από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0.24%

Μάθε περισσότερα για το DipIFR >>