Οι εξετάσεις του DipIFR


Οι εξετάσεις του DipIFR

Η εξέταση είναι γραπτή και διαρκεί τρεις ώρες.Οι περισσότερες ερωτήσεις απαιτούν απαντήσεις που αποτελούνται από συνδυασμό υπολογισμών και θεμάτων προς ανάπτυξη, ενώ ορισμένες ερωτήσεις περιλαμβάνουν την προσέγγιση ενός πραγματικού σεναρίου. Όλες οι ερωτήσεις είναι υποχρεωτικές.
Η πρώτη ερώτηση αξιολογείται με 40 βαθμούς. Περιλαμβάνει την προετοιμασία μιας ή περισσοτέρων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων οι οποίες είναι εξεταστέες μέσα από την διδακτέα ύλη. Η ερώτηση θα περιλαμβάνει μια σειρά ζητημάτων προς επίλυση πριν τη διαδικασία της ενοποίησης. Κάποια από αυτά τα θέματα μπορεί μόνο να σχετίζονται με τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας πριν από την ενοποίηση.
Οι υπόλοιπες τρεις ερωτήσεις βαθμολογούνται με 20 βαθμούς έκαστη. Αυτές οι ερωτήσεις συχνά σχετίζονται με ένα σενάριο κατά το οποίο αναζητείται ο ορθός λογιστικός χειρισμός σχετικών θεμάτων ή η υποχρέωση γνωστοποιήσεως τέτοιων θεμάτων στις οικονομικές καταστάσεις. Σε τέτοιες ερωτήσεις ενδέχεται να απαιτηθεί από τους υποψήφιους να σχολιάσουν τον επιλεγμένο λογιστικό χειρισμό της διοίκησης και να ορίσουν ίσως κάποιο καταλληλότερο, βασιζόμενοι σε συνθήκες που περιγράφονται στην ερώτηση. Περιστασιακά, μια από τις ερωτήσεις ίσως εστιάζει περισσότερο στις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου προτύπου IFRS.
Κάποια Διεθνή Πρότυπα Χρηματο-οικονομικής Αναφοράς είναι πολύ λεπτομερή και πολύπλοκα. Στις εξετάσεις του DipIFR οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τις έννοιες και τις αρχές αυτών των προτύπων. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσουν το υπόβαθρο και την ανάγκη ύπαρξης των διεθνών προτύπων αναφοράς καθώς και θεμάτων σύγκλισης των μεθόδων της λογιστικής επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Απαιτείται 50% επιτυχία στις εξετάσεις για την απόκτηση του Diploma in IFR.

Μπορείς να βρεις Past Papers του DipIFR σε αυτή τη σελίδα.

EXAMINATION STRUCTURE

SECTION A: 1 consolidation question - 40 Marks
SECTION B: 3 scenario questions - 60 Marks (20 marks each)
TOTAL: 100 Marks

Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις του DipIFR

Μπορείς να υποβάλλεις τη συμμετοχή σου στις εξετάσεις του Diploma in International Financial Reporting (DipIFR) οποιαδήποτε ώρα μέσα από την ιστοσελίδα του ACCA.

Δες αναλυτικά τους όρους συμμετοχής εδώ


Εξέταστρα

Το ακριβές κόστος των εξέταστρων για την συμμετοχή σου στις εξεταστικές του Δεκεμβρίου ή του Ιουνίου αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα

Ημερομηνίες Εξετάσεων

Οι εξετάσεις του Diploma in International Financial Reporting (DipIFR)  διοργανώνονται από τον ACCA και τις ακριβείς ημερομηνίες αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Εξεταστικό κέντρο

Αθήνα: Η ακριβής τοποθεσία όπου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις του DipIFR στην Αθήνα, θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων από την Pro Seminars.
Θεσσαλονίκη: Η διενέργεια εξετάσεων γίνεται μόνο εφόσον έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων στις εξετάσεις και θα διεξαχθούν υπό την αιγίδα του British Council, σε κάθε άλλη περίπτωση οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας.