Οι εισηγητές του DipIFR


Οι εισηγητές του DipIFR

Οι εισηγητές της Pro Seminars για το Diploma in IFR, είναι καταξιωμένοι και πιστοποιημένοι επαγγελματίες, ορκωτοί Λογιστές/Ελεγκτές (Qualified Accountants) και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλη την υφήλιο. Έτσι διασφαλίζουμε ότι οι εισηγητές του DipIFR διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία στη διδασκαλία και κατ’ εξοχήν στην εφαρμογή των ΔΠΧΑ από χώρες όπου τα ΔΛΠ εφαρμόζονται εδώ και χρόνια.

Συντονιστής της επιστημονικής ομάδας είναι ο κος Κιρεμιτζιάν Αντρανίκ.