Η δομή του προγράμματος – IFRS L & A

Το IFRS L & A Programme με την Pro Seminars

Το IFRS Learning & Assessment Programme είναι ένας επαγγελματικός τίτλος πιστοποίησης, που θα σου δώσει μια εκτενή γνώση όλων των τρεχόντων διεθνών οικονομικών προτύπων που εφαρμόζονται ανά την υφήλιο.

Το πρόγραμμα IFRS είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι κατανοητό σε οποιονδήποτε εμπλέκεται με την προετοιμασία και την χρήση οικονομικών καταστάσεων.

Η πιστοποίηση IFRS by ICAEW θα σου δώσει την ικανότητα να αντιληφθείς και να εφαρμόσεις τις αρχές, την φιλοσοφία και την γνώση των διεθνών προτύπων στον επιχειρηματικό τομέα. Θα μπορείς να δώσεις πρακτικές συμβουλές στην επιχείρησή σου, να παίρνεις έγκυρες επιχειρηματικές αποφάσεις, να παράγεις και να ερμηνεύεις οικονομικές καταστάσεις και δεδομένα.

Ανταποκρινόμενοι σε αυτές τις εξελίξεις η Pro Seminars προσφέρει το πρόγραμμα των ΔΠΧΑ  / IFRS learning and assessment programme, το οποίο θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις και να εφαρμόσεις τα ΔΠΧΑ με άνεση και σιγουριά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Πιστοποίηση της γνώσης και των ικανοτήτων που αποκτάς μέσω γραπτής εξέτασης από το ICAEW (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales), το πλέον αναγνωρισμένο Λογιστικό Σώμα της Μ.Βρετανίας.

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα:

Η ύλη του πτυχίου είναι αποκλειστικά πάνω στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ/ΔΠΧΑ) και πιστοποιεί την επάρκεια γνώσης σου σε αυτά. Για την παρακολούθηση δεν απαιτούνται πανεπιστημιακές σπουδές αλλά απαιτείται σχετική προϋπηρεσία και γνώση του εκάστοτε κλάδου παρακολούθησης.

Η διδασκαλία, το εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία, εγχειρίδια, past papers και ασκήσεις καθώς και οι τελικές εξετάσεις, είναι στην Ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 90 ώρες ενώ οι τελικές εξετάσεις έχουν δίωρη διάρκεια και αποτελούνται από 60 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice), με ελεύθερη χρήση βιβλίου και εγχειριδίων. Στην 7η ενότητα θα πραγματοποιηθεί το mock exam (προσομοίωση εξεταστικής διαδικασίας) και θα δοθούν επιτόπου οι σωστές απαντήσεις και επεξηγήσεις. Απαιτείται 55% επιτυχία στις απαντήσεις για την απόκτηση του πτυχίου.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία του ICAEW και διενεργούνται κάθε Δεκέμβριο & Ιούνιο.

Σκοπός του προγράμματος:

 • Κατανόηση και εφαρμογή των λογιστικών αρχών που διέπουν τα Δ.Π.Χ.Α.
 • Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Α
 • Ικανότητα αξιολόγησης οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.
 • Παροχή οικονομικών συμβουλών και λήψη αποφάσεων με βάση την σωστή πληροφόρηση.
 • Βεβαιότητα των ικανοτήτων σου να εφαρμόσεις τα Δ.Π.Χ.Α.
 • Ολοκληρωμένη μελέτη όλων των σύγχρονων Διεθνών Προτύπων με όλα τα πρόσφατα Up-dates.

Το IFRS learning and assessment programme απευθύνεται σε:

 • Οικονομικούς διευθυντές
 • Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων
 • Άτομα που ασχολούνται με την προετοιμασία και την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
 • Οικονομικούς αναλυτές
 • Ελεύθερους επαγγελματίες οικονομολόγους και λογιστές
 • Αποφοίτους οικονομικών σχολών

Αξία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εξ' αποστάσεως:

 • 1.800€/ συμμετοχή
Πρόγραμμα επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0.06% Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται τα βιβλία, τα εγχειρίδια & συμπληρωματικό υλικό καθώς επίσης και το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ICAEW (300€).

Για περισσότερες πληροφορίες: